20 april 2021 |

Utbildningsbehov inom solkraft

Svensk Solenergi har sedan tidigare identifierat behovet av fler utbildningar i branschen.

Många utbildare och utbildningsföretag hör av sig till kansliet med önskan att föreningen ska verifiera behovet av fler utbildningar i branschen. Kansli och styrelse har sedan tidigare identifierat ett ökat behov av elektriker med kunskap om likström och solcellsinstallationer, såväl på kort som på lång sikt. Vi har även noterat ett ökat behov av fler solcellsmontörer och solcellsprojektörer, liksom behov av fler resurser inom alla övriga yrkeskategorier i solcellsbranschen. Solel är ett kraftslag på stark frammarsch i Sverige och världen, med ett kontinuerligt stigande behov av fler resurser och mer kompetens vilket också ökar behovet av utbildningar. Under 2020 steg antalet svenska installationer med 50 % medan installerad effekt ökade med motsvarande 56 %.

Föreningens bedömning är att en projektörsutbildning bör ha en ingenjörsexamen eller likvärdigt i grunden. Solcellsmontör, däremot, är ett främst praktiskt arbete varför praktik och praktiska moment i utbildningen är viktigt. Det är inte rimligt att en montörsutbildning tar två år. Det ska gå att lära sig dessa praktiska moment under en kortare kurs.

  • Inga träffar.