27 april 2021 |

Var med på prisutdelningen av Solenergipriset den 6 maj

Sedan 2004 har Svensk Solenergi delat ut Solenergipriset i två kategorier – Årets anläggning och Årets prestation. Vilka som plockar hem utmärkelserna för årets 18:e upplaga avslöjas på prisceremonin torsdagen den 6 maj.
Elva solcellsanläggningar gör upp om Årets anläggning, medan sex kandidater gör upp om Årets prestation. Bland de nominerade finns tak- och markbaserade anläggningar, församlingar och eldsjälar i branschen.

Juryn som utser vinnarna består av Mikaela Lenz, Västfastigheter, Peter Kovacs, RISE, Liane Thuvander, Chalmers och Lars Andrén, Drivkraft.

- Jag vill ännu inte avslöja vilken anläggning som kammar hem priset, men juryn är i alla fall klar med överläggandet och överens. De har haft många innovativa anläggningar att ta ställning till i år och vi hoppas att årets priser kommer uppmuntra till ytterligare framsteg inom branschen, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Årets prisceremoni kommer att äga rum digitalt via Zoom och pågå från kl. 10.00-12.00 torsdagen den 6 maj. Anna Werner och Mikaela Lenz modererar ceremonin. De som tilldelas utmärkelserna kommer under 15 minuter vardera presentera sina framgångsprojekt.

 

Årets anläggning – som uppförts eller tagits i drift under 2020

Utmärkelsen ges till den solenergianläggning som kan uppmärksammas som ett bra exempel att inspireras av. Priset delas ut till anläggningsägaren. Juryn bedömer anläggningarna utifrån såväl ekonomi som tekniskt utförande. Utmärkelsen riktar sig både till solvärme- och solelanläggningar.

 

Årets prestation – som utförts eller uppmärksammats under 2020

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn bedömer prestationen utifrån såväl forskningsresultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi.

 

Mer information

Anmäl dig här till prisceremonin den 6 maj

Se alla nominerade bidrag

Se alla tidigare pristagare

Se filmen om de nominerade bidragen

  • Inga träffar.