Följ oss i sociala medier

28 juni, 2021 |

Bli certifierad solcellsmontör

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på mindre installationer varierar. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen inför vi en personcertifiering för solcellsmontörer - och nu är utbildningen igång.

Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av ellinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde ellinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

Vi vill nu synliggöra de solcellsmontörer som uppfyller kraven för kvalitativa installationer med en märkning. Det kommer under hösten även komma en lista över certifierade solcellsmontörer på Svensk Solenergis nya hemsida.

Nu är utbildningen öppen för anmälan – läs mer här om hur den går till och hur du gör för att delta.

 

 

Visa fler

Följ oss på sociala medier