15 april 2024 |

Våren och vårbudgeten är här

I årets vårändringsbudget finns inga nyheter för solbranschen mer än tio miljoner till att korta tillstånds­­­processerna för fossilfri elproduktion, som ju åtminstone teoretiskt skulle kunna gynna utbyggnaden av storskalig solkraft.

Det finns dock andra fossilfria kraftslag som kanske ligger regeringen varmare om hjärtat, så kanske är det snarare de som regeringen vill ska få kortare tillståndsprocesser. Intentionen är inte heller åtföljd av en stor påse pengar.

Regeringen hade kunnat ta bort energiskatten på egenanvänd el. Det är en märklig skatt som nästan bara finns i Sverige, men nu får vi arbeta för att få bort den i höstbudgeten istället. Om man har en anläggning för elproduktion som är större än 500 kW måste man betala 42,8 öre per kWh som man använder från den egna anläggningen i energiskatt på el, elskatt. Detta är en skatt som ger felaktiga incitament. Ju mer el som används utan att den behöver lämna byggnaden där den produceras, desto bättre. Elnäten kan då användas till att transportera annan el.

Branschens sökord får inga träffar i den långa propositionen. Vi får inga träffar på vare sig vind*, solc*, solpan*, solel, solen, solkraft, reduktion (som i skattereduktion) eller batteri. "Grön" får en träff som handlar om Afrika. ”Installation” leder till ett avsnitt som berättar att anslaget till klimatinvesteringar inom Klimatklivet ökar med 100 miljoner kronor, vilket regeringen redan tidigare annonserat, för att skapa bättre förutsättningar för elektrifieringen av transportsektorn. Regeringen föreslår även en höjning av beställningsbemyndigandet för Klimatklivet från 6 till 6,5 miljarder kronor till år 2028 för att fler stora, komplexa och långsiktiga investeringar som är viktiga för klimatomställningen.

Regeringen beskriver ett läge med tydligt fallande inflation, lågkonjunktur med svag BNP-tillväxt och en stigande arbetslöshet. Lågkonjunkturen väntas fortsätta 2025 ut, men lägre inflation och stigande löner väntas successivt förbättra det ekonomiska läget för hushållen redan i år. En starkt bidragande faktor till nedgången i inflationen är att elpriserna fallit sedan vintern 2022. Regeringen spekulerar i räntesänkningar, men under 2024 väntas hushållens konsumtion växa långsamt.

En sökning på ordet ”tillstånd” tar dig till ett avsnitt om att regeringen vill öka anslaget till Havs- och vattenmyndigheten med 10 Mkr: ”Det är angeläget att förstärka Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för miljöprövning i syfte att korta tillståndsprocesser gällande bl.a. fossilfri elproduktion.” Solkraft är ett fossilfritt kraftslag där tillståndsprocesserna ofta drar ut på tiden, men tio miljoner är extremt litet i budgetsammanhang och det är inte säkert att det är solkraft regeringen avser här.

Det blev ytterligare 15 träffar på *tillstånd* i det långa dokumentet, varav 14 i ordet uppehållstillstånd och en i ordet tillståndsprövning. Där handlade det om att oseriösa aktörer inom vård och omsorg bör stävjas med kraftfull tillsyn och tillståndsprövning.

Vårändringsbudgeten 

2030-sekretariatets analys av regeringens klimatarbete utifrån budgetpropositionen.

Klimatklivet har hittills delfinansierat 141 000 laddpunkter i Sverige, varav 57 000 beslutades under 2023.

  • Inga träffar.