14 mars 2024 |

Vi välkomnar svenska komponenter till solindustrin

Svensk Solenergi ställer sig mycket positiva till alla initiativ för att starta tillverkning av solpaneler och andra komponenter till solindustrin i Sverige. Sådana initiativ är avgörande för Sveriges möjligheter att vara aktiv i denna bransch, inte bara på installationssidan. Vi har idag flera goda exempel på inhemsk tillverkning av bland annat montagesystem.

Föreningen får ofta förfrågningar om att stötta olika etableringar. Vi sprider gärna nyheter kring dessa, men är restriktiva med att förfördela enskilda företag eller medlemmar genom att ingå i olika slags samarbeten, avsiktsförklaringar eller referensgrupper. Vi medverkar gärna i referensgrupper som jobbar med frågorna på ett mer allmänt plan. På vår hemsida listar vi de projekt som pågår just nu. Däremot är vi alltså positiva till alla typer av satsningar på innovation, tillverkning och kringtjänster inom området.

Som branschförening jobbar vi hårt för att skapa rätt förutsättningar på den svenska marknaden för alla som på något sätt är verksamma med solenergi. Vi välkomnar era inspel om hur vi bättre kan hjälpa tillverkningsindustrin att exempelvis säkra finansiering, påverka lagstiftning i rätt riktning eller hitta samarbetspartners.

Kontakta gärna info@svensksolenergi.se

  • Inga träffar.