25 februari 2022 |

VillaZero kammade hem Årets anläggning i Solenergipriset 2022

VillaZero är ett utvecklingsprojekt som Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna drivit tillsammans med stöd ifrån Region Dalarna. GruppSol har ansvarat för husets kompletta solcellslösning och förnyelsebara energisystem med sin produkt Smart Solar Roof.

Syftet med projektet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus, vilket har skapat en unik möjlighet för alla inblandade att lära sig hur man ska bygga för en mer hållbar framtid. Solenergiprisets jury hoppas att VillaZero kan vara ett steg mot att inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar.

GruppSol har varit med i projektet från förstudie till färdig implementering.

- Solenergipriset Årets anläggning är en av Sveriges finaste utmärkelser inom solenergi och vi på GruppSol är riktigt stolta över att vara med och motta detta. Som samarbetspartner till Fiskarhedenvillan har vi genom våra gröna lösningar med det innovativa solcellstaket Smart Solar Roof, bidragit till VillaZeros mål och vision om framtidens koldioxidneutrala hus. GruppSol har ansvarat för ett helhetsåtagande för projektets solcellslösning och förnyelsebara energisystem, från förstudie till färdig implementation. Detta prestigefyllda pris är en bekräftelse på att vi är på rätt väg i vår strävan att nå ett hållbart norden genom att sätta en ny standard för framtidens hustak och energilösning. Jag vill rikta ett stort tack till alla inom Fiskarhedenvillan, GruppSol och övriga samarbetspartners som arbetat målmedvetet för att realisera visionen, säger GruppSols vd Daniel Magnergård.

Priset har delats ut av Svensk Solenergi sedan 2004 med syftet att inspirera och sprida kunskap om innovativa idéer som driver utvecklingen framåt i branschen.

- Vi vill med Solenergipriset väcka intresse för svensk solenergi och möjliggöraett grönare Sverige. Gruppsol ska ha en eloge för att ha tagit fram en teknik och lösning som är estetiskt tilltalande, har en minimal miljöpåverkan och ger en effektiv produktion av förnybar el. Extra roligt är att solcellstaket ingår i Fiskarhedenvillans ordinarie sortiment, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Juryns motivering
Med smakfull design och god lönsamhet för solcellsanläggningen tar oss Fiskarhedenvillan in i framtiden med ansvar för hållbarhet. Ambitionen att påverka byggbranschen genom att erbjuda miljövänliga och koldioxidneutrala småhus med solceller som en viktig ingrediens, samtidigt som projektet visar på ett gott systemtänk, tilltalar juryn. Förhoppningen är att VillaZero kan vara ett steg mot och inspirera småhusmarknaden till att standardisera solcellsanläggningar. Genusperspektivet i installationsteamet hoppas juryn ska inspirera fler kvinnor att arbeta med solenergi. För solelens utveckling är småhusmarknaden viktig, både vad gäller den allmänna opinionsbildningen och tillgängligheten av tekniken. Solcellsanläggningar ökar också intresset för energianvändning i allmänhet och energieffektivisering i synnerhet.

Bild: Fiskarhedenvillan

.

VillaZero togs inte i drift under 2021, som är ett av kriterierna. Svensk Solenergi beklagar att kontrollrutinen brustit, men efter diskussion med juryn står vi gemensamt fast vid att VillaZero och dess koncept är en värdig vinnare.

  • Inga träffar.