13 augusti 2021 |

Pressmeddelande: Juli månad starkare än förra året för solcellsbranschen

Antalet föranmälningar fortsätter att stiga. Under årets första 7 månader var antalet föranmälningar cirka 19 000, det vill säga 36 procent högre än under de första 7 månaderna förra året. Av dessa gjordes 2 200 under juli månad.

Svensk Solenergi har sammanställt statistik över föranmälningar från de tre elnätsföretag som står för 60 procent av marknaden och därefter använt den för att approximera hela marknaden.

Flest föranmälningar, 3 500, gjordes i maj. Därefter har antalet sjunkit i två månader. Det kan förklaras av den extrema hettan som gjorde att en del privatpersoner valde att åka på semester och sköt upp eller tidigarelade sina installationer.

– Juli var en svagare månad även förra och förrförra året än april–juni, säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi.

 

Klicka på länken nedan för att se hela pressmeddelandet:

Även juli betydligt starkare än förra året för solcellsbranschen

  • Inga träffar.