Vår expertis inom solenergi är efterfrågad och våra medlemsföretag kompletterar varandra inom olika områden. Det är alltså stor sannolikhet att vi sitter på de svar som sökes och i aktuella frågor som rör solenergi bidrar vi därför ofta med remissvar.

Oavsett om förfrågan kommer från svenska myndigheter, EU eller den privata sektorn, kan vi hjälpa till. Vid händelse vi själva inte sitter på informationen, kan vi beställa en utomstående konsultrapport.

För tillfället är vi även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag eller sitter med i referensgruppen och bidrar på så sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar och beställda konsultrapporter. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

.

Vi är även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag genom att sitta med i referensgruppen eller bidra på andra sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

Senaste remissvaren

Pågående remissvar

 

 

 

Ekodesign och energimärkning

Svensk Solenergi skriver ett remissvar på EU-kommissionens förslag om ekodesignkrav på växelriktare och solpaneler samt energimärkning av solpaneler.

EU-kommissionen har öppnat en "public consultation" för att samla in synpunkter om förslagen på ekodesignkrav på växelriktare och solpaneler, samt energimärkning av solpaneler. Konsultationen pågår fram till den 16 december.

Ekodesignförslaget innehåller en mängd olika krav som ställs på tillverkare av växelriktare och solpaneler. Kraven syftar till att undanröja de sämsta produkterna från marknaden. Energimärkningen av solpaneler syftar till att gynna de bäst presterande produkterna. Förslagets nuvarande utformning fokuserar på solpanelernas yteffektivitet.

Nedan kan du läsa Svensk Solenergis utkast från 25 november.

Har du synpunkter? Hör av dig till Oskar.

Utkast på Svensk Solenergis svar, den 25 november:

 

Här hittar du information hos Energimyndigheten med bland annat länkar till kommissionens förslag.

Energimyndighetens presentation från branschmötet i somras kan du läsa här:

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021