Följ oss i sociala medier

Remissvar och konsultrapporter

Vår expertis inom solenergi är efterfrågad och våra 260 medlemsföretag kompletterar varandra inom olika områden. Det är alltså stor sannolikhet att vi sitter på de svar som sökes och i aktuella frågor som rör solenergi bidrar vi därför ofta med remissvar.

Oavsett om förfrågan kommer från svenska myndigheter, EU eller den privata sektorn, kan vi hjälpa till. Vid händelse vi själva inte sitter på informationen, kan vi beställa en utomstående konsultrapport.

För tillfället är vi även med i olika projekt. Där representerar vi våra medlemsföretag eller sitter med i referensgruppen och bidrar på så sätt med vår expertis. Vi är inte rädda för att sprida forskningsresultat och låta statistiken tala för sig självt i våra utlåtanden. Vi tror och hoppas att fakta räcker långt och därför är vi mycket noggranna med vår källkritik och sättet vi framför fakta i våra texter.

Nedan ser du våra senaste remissvar och beställda konsultrapporter. I vårt Arkiv hittar du samtliga texter. Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

Senaste remissvaren

Pågående remissvar

 

Här kan du se vilka remissvar vi jobbar med för tillfället.

 

Remiss av promemorian Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet
I2021/01975

Sista dag att svara på remissen är den 15 oktober 2021.

Läs mer på regeringens hemsida.

 

Remiss av promemorian Elnätstariffer – Statusrapport från teori mot verklighet
Ei PM2021:03

Sista dag att svara på remissen är den 19 september 2021.

Läs mer hos Enenergimarknadsinspektionen.