Följ oss i sociala medier

Stöd och bidrag

Sedan årsskiftet 2020/2021 införde riksdagen ett grönt avdrag för installation av grön teknik, dit solcellsanläggningar räknas.

Det gröna avdraget har ersatt de tidigare stöden som fanns att söka. Avdraget, som även kallas för en skattereduktion eller skatteavdrag, har införts i syfte att underlätta klimatomställningen och bidra till att Sverige följer Parisavtalet. Avdraget täcker kostnader för arbete och material med:

15 %

för installation
av solceller

50 %

för installation av
lagring av egenproducerad
elenergi

50 %

för installation
av laddningspunkter
till elfordon

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Avdraget utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rot- och rutavdrag, vilket innebär att avdraget genomförs direkt vid köpet.

För att ha rätt till avdraget får installationen enbart avse den aktuella bostaden och måste ske i ditt eller din förälders hushåll.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om det gröna avdraget.

Statistik

Klicka på rubriken ovanför Sverigekartorna för att byta flik.