Vi tar debatten

Vi uppmanar till lagförändringar och gör det som behövs för att driva utvecklingen av solenergi framåt. Våra myndigheter och politiker sitter inte alltid på all information och därför ser vi det som vårt ansvar att informera dem om viktiga infallsvinklar. Ibland lobbar vi på plats under riksdagssammanträden, men vanligtvis skriver vi debattartiklar i syfte att skapa opinion. Våra debattartiklar cirkulerar ofta bland välkända medier.

Det är inte ovanligt att vi för fram våra budskap på andra sätt också - exempelvis genom olika intervjuer. Vi får ibland förfrågningar från medier och intresseorganisationer som är på jakt efter citat från oss. Det ser vi som ett bra tillfälle att sätta solkraft i fokus, samtidigt som det är ett bevis på statusen vi har inom branschen. Vi är de ledande experterna på företagsnivå och är rätt källa att kontakta vid från som rör solenergi.

Vad är det då vi debatterar om? Oftast är det kring lagförslag som lamslår utvecklingen av en bransch som har stor potential att mångdubblas. Vi skriver om skatteregler på större takanläggningar som
måste ses över, skatteavdrag för privatpersoner och miljömärkning av solenergi.

Nedan ser du våra senaste debattartiklar. I vårt Arkiv hittar du fler debattartiklar.
Där kan du filtrera sökningen på ämne för att hitta det som intresserar dig.

Läs våra
senaste
tweets.

Senaste debattartiklarna

 • 9 februari, 2022

  ”Styr kraften rätt med nätnyttoersättning”

  Regeringens fokus är fel. I stället för kompensation för höga elpriser bör regeringen höja ersättningen för att installera solceller där...

  Läs mer
 • 23 december, 2021

  Debatt: Korta tiderna för handläggning

  För att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040 behöver mycket kraftslag implementeras i energisystemet. Förutsättningarna för utbyggnad...

  Läs mer
 • 29 oktober, 2021

  Debatt: Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser

  Solkraftsanläggningar kan – om de är smart lokaliserade – bidra till minskade förluster i nätet och avhjälpa flaskhalsar, både inom...

  Läs mer
 • 24 juni, 2021

  Debatt: Solkraft på åker är ett samhällsintresse

  På ATL Debatt publiceras idag ett inlägg signerat av tolv företrädare för den svenska solelsindustrin, bland andra Anna Werner, VD...

  Läs mer
 • 1 juni, 2021

  Debatt: Regler & skatter bromsar solenergi i Sverige

  Det var budskapet i debattinlägget från företrädare för Svensk Solenergi i DN Debatt i söndags. Svensk Solenergis styrelseordförande Anna Kinberg...

  Läs mer
 • 22 april, 2021

  Debatt: Regeringen bör göra solkraft till riksintresse

  Fler åtgärder behövs om vi ska få i gång utbyggnaden av större solkraftsanläggningar.  Sverige ligger hopplöst efter övriga Europa vad...

  Läs mer
 • 14 januari, 2021

  Debatt: Planera för fyrfaldigad elanvändning

  På DN Debatt publiceras idag ett inlägg signerat Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Power Circle och Vätgas Sverige. Budskapet till regeringen...

  Läs mer
 • 14 februari, 2020

  Debatt: Sverige sänder motstridiga signaler

  Som en del av EU:s klimatarbete presenterade regeringen i dagarna sin nationella energi- och klimatplan, med Sveriges ambition för andelen...

  Läs mer
 • 11 december, 2019

  Debatt: Det saknas incitament att installera solel i Sverige

  Replik: När du använder el som du producerat själv borde du inte behöva betala elskatt på den. Du har betalat...

  Läs mer