Följ oss i sociala medier

Samarbeten

Svensk solenergi är medlem i flera internationella organisationer.

Svenska Institutet för Standarder

Svenska Institutet för Standarder (SIS) är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN - två nätverk bestående av experter som arbetar med att skapa internationella standarder.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. De erbjuder utbildningar, tjänster och produkter som hjälper till att utveckla verksamheter och skapar samhällsnytta med hjälp av standarder. Genom SIS kan även aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft.

Power Circle

Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor. Verksamheten tar stöd i det övergripande uppdraget från partnerföretagen att synliggöra elens roll som möjliggörare för en hållbar samhällsutveckling.

Med ett brett nätverk, och i nära samverkan med partnerföretagen, möjliggör Power Circle dialog och utbyte, utveckling och demonstration samt påverkan genom goda exempel och praktisk erfarenhet.

International Solar Energy Society

International Solar Energy Society (ISES) är ett globalt samfund som arbetar för en värld med hundra procent förnybar energi. Det omfattar över hundra länder. ISES för utvecklingen framåt genom att bland annat underlätta för forskning och framsteg inom teknik och innovationer som berör förnybar energi.

SolarHeat Europe

SolarHeat Europe för samman solenergiindustrin på en europeisk nivå. De lobbar bland annat för lagändringar på EU-nivå för att leda utvecklingen för solenergi framåt. SolarHeat Europe utvecklar och fördjupar kunskapsspridning om solenergi genom forskning, teknologi, ekonomiska och sociologiska aspekter.

SolarPower Europe

SolarPower Europe arbetar för bättre villkor för solenergi på en europeisk nivå. De försöker påverka EU-beslut och sprider information och kunskap om nya framsteg för solenergin.