Om solenergi

Om solenergi

Enkelt uttryckt kan solenergi tas tillvara på två sätt: med solceller som producerar el, eller med solfångare som producerar värme.

Kraft och värme

Solcellerna, som sitter i solcellspaneler, monteras på hustak, fasader eller markställningar. Solelen kan användas direkt, lagras i ett batteri, eller säljas till ett elnätsbolag. Solceller producerar mest el dagtid och på sommaren.

Värmen från solfångare kan användas för att värma vatten och bostäder. Solfångarna fungerar bäst på sommaren och behöver kompletteras med ett annat värmesystem.

De populära poolsolfångarna försvann nästan helt från marknaden efter att investeringsstödet för solvärme försvann 2012. Under de senaste åtta åren ligger tyvärr försäljningen av samtliga typer av solvärmesystem under nivån för 1998, då statistiken började samlas in.

Nedan är två grafer på samma data som visar solvärmens marknadsutveckling i Sverige.

De flesta av Svensk Solenergis medlemsföretag är specialiserade på solceller. McKinsey skrev våren 2022 att förnybar energi förväntas bli den nya baslasten, med 50 % av kraftmixen 2030 och 85 % 2050. Den välrenommerade konsultfirman skriver vidare att sol- och vindkraftverk redan har en lägre kostnad än befintliga fossila bränslen i de flesta länder och förväntas bli allt mer kostnadskonkurrenskraftiga globalt.

Fördelar med solenergi

De flesta är idag medvetna om att jordens resurser håller på att ta slut och att klimatet är en av vår tids största utmaningar. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut. Att välja solens kraft är ett steg i rätt riktning för både människa och miljö.

Valet av solenergi är också ekonomiskt hållbart i form av minskade elkostnader, lagringsmöjligheter och självförsörjande. Våra medlemsföretag står för kvalitet och är ett givet val när det är dags att ta steget och installera solenergi.

 

Några av fördelarna med denna fantastiska energikälla

 • Det är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut. 
 • Det är roligt med solceller och tidsenligt.
 • Det ger dig möjligheten att minska dina elkostnader.
 • Du kan sälja vidare elen du lagrar med ett batteri och därmed tjäna pengar på solenergi.
 • Solceller har en lång levnadstid och är gynnsamt över tid.
 • Solbranschen skapar nya jobb.
 • Solceller ökar värdet på ditt hus.
 • Solkraft kan jämföras med allemansrätten på så sätt att solen är gratis och finns för alla.
 • Du får hjälp med installationen och blir sedan självständig och mindre beroende av elmarknaden. 

 

Allmänhetens inställning till olika kraftslag

Konsultföretaget WSP lät undersökningsföretaget CINT undersöka den svenska allmänhetens inställning till olika kraftslag  i början av 2022. Solkraften är det kraftslag som är populärast.

Solenergi i Sverige

Om du vill installera solceller på tak, fasader eller mark i Sverige kan du med fördel vända dig till något av våra installerande medlemsföretag.

Välj en installatör som är medlem i Svensk Solenergi för fler fördelar

 • Du får professionell hjälp av en installatör som följer våra medlemsvillkor samt Code of Conduct.
 • Du får en installatör som är uppdaterad på de senaste regelverken och myndighetskraven.

Gör som många andra – tänk på framtiden och börja leva på solenergi redan idag!