Kraft och värme

Enkelt uttryckt kan solenergi tas tillvara på två sätt: med solceller som producerar el, eller med solfångare som producerar värme.

Solcellerna, som sitter i solcellspaneler, monteras på hustak, fasader eller markställningar. Solelen kan användas direkt, lagras i ett batteri, eller säljas till ett elnätsbolag. Solceller producerar mest el dagtid och på sommaren.

Värmen från solfångare kan användas för att värma vatten och bostäder. Solfångarna fungerar bäst på sommaren och behöver kompletteras med ett annat värmesystem.

De flesta av Svensk Solenergis medlemsföretag är specialiserade på solceller. McKinsey skrev våren 2022 att förnybar energi förväntas bli den nya baslasten, med 50 % av kraftmixen 2030 och 85 % 2050. Den välrenommerade konsultfirman skriver vidare att sol- och vindkraftverk redan har en lägre kostnad än befintliga fossila bränslen i de flesta länder och förväntas bli allt mer kostnadskonkurrenskraftiga globalt.

 

Fördelar med solenergi

De flesta är idag medvetna om att jordens resurser håller på att ta slut och att klimatet är en av vår tids största utmaningar. Solenergi är en förnyelsebar energikälla som inte tar slut. Att välja solens kraft är ett steg i rätt riktning för både människa och miljö.

Valet av solenergi är också ekonomiskt hållbart i form av minskade elkostnader, lagringsmöjligheter och självförsörjande. Våra medlemsföretag står för kvalitet och är ett givet val när det är dags att ta steget och installera solenergi.

 

Några av fördelarna med denna fantastiska energikälla

 • Det är en ren och förnyelsebar energikälla som inte tar slut. 
 • Det är miljövänligt och tidsenligt.
 • Det ger dig möjligheten att minska dina elkostnader.
 • Du kan sälja vidare elen du lagrar med ett batteri och därmed tjäna pengar på solenergi.
 • Solceller har en lång levnadstid och är gynnsamt över tid.
 • Det skapar jobb på en grön marknad.
 • Det ökar värdet på ditt hus.
 • Det kan jämföras med allemansrätten på så sätt att solen är gratis och finns för alla.
 • Du får hjälp med installationen och blir sedan självständig och oberoende av elmarknaden. 

Solenergi i Sverige

Enligt Energimyndighetens kortsiktprognos sommaren 2020 förväntas en kraftig utbyggnad av solkraft fram till 2023 där produktionen från solkraftsanläggningar ökar från 660 GWh år 2019 till 3000 GWh år 2023. Det är oklart hur stor del utbyggnaden som förväntas utgöras av mikroproduktionsanläggningar.

 

Välj en installatör som är medlem i Svensk Solenergi för fler fördelar

 • Du får professionell hjälp av en installatör som följer våra medlemsvillkor samt Code of Conduct.
 • Du får en installatör som är uppdaterad på de senaste regelverken och myndighetskraven.

Gör som många andra – tänk på framtiden och börja leva på solenergi redan idag!