Att installera
solceller

Installationer av solcellsanläggningar ökar för varje år. Varje installation kräver en rad beslut.

Frågor som många ställer sig under planeringsfasen är:

  • Vilken typ av solceller är vanligast i privatbostäder kontra större fastigheter?
  • Vilka förutsättningar finns på den plats där jag tänkt placera solcellerna?
  • Vilka behöver jag underrätta om mina planer och vem ska utföra arbetet?

Lyssna gärna på radioinslaget där du bland annat blir informerad om hur viktigt det är att föranmäla en planerad anläggning till ditt lokala elnätsföretag.

På Energimyndighetens hemsida hittar du Solelportalen, med vägledning och information till den som vill investera i solceller. Energimyndigheten har också tagit fram Solcellsguiden, en checklista med sammanställd information som täcker allt från idé till färdig anläggning. Det finns två versioner av guiden – en för privatpersoner och en för företag, föreningar och organisationer. Privatpersoner kan även hitta mer information om att installera solceller hos Villaägarna.

Den som matar in el på det lokala elnätet erhåller nätnyttoersättning. Läs mer här.

Att arbeta på tak är riskfyllt och det är viktigt att företagen som utför arbetet vidtar tillräckliga skyddsåtgärder. Arbetsmiljöverket har tagit fram en kortfattad guide för hur man skyddar sig mot fallrisker vid anläggningsarbete.

Elsäkerhet på allvar

Kanske har du rentav funderat på att utföra installationen på egen hand? Då kan det verkligen vara läge att läsa på och tänka om. Att installera en solcellsanläggning helt själv är nämligen farligt och olagligt. Dessutom kan det finnas en risk att försäkringsbolaget minskar ersättningsbeloppet om olyckan är framme.

All installation av solcellsanläggningar är elinstallationsarbete och kräver rätt behörigheter. För att förenkla för köpare av solcellsanläggningar har vi en direktkoppling till Elsäkerhetsverkets Kolla Elföretaget  i vårt medlemsregister. Här visas det om företaget har behörighet att själv göra installationen av solcellerna. Ungefär hälften av våra medlemsföretag kallar sig installatörer, men flera av företagen är i själva verket säljbolag eller projektutvecklare som köper in installationen från andra företag. Det är också vanligt att företag som installerar solcellsanläggningar specialiserar sig på likströmssidan och har rätt behörigheter för det men köper in växelströmsinstallationen från ett externt elinstallationsföretag.

När ett företag blir medlem i föreningen kontrollerar vi alltid om de utför elinstallationen själv eller om de köper in installationen. I det senare fallet tar vi reda på vilket företag som utför elinstallationen och dubbelkollar att de har korrekt registrering på Kolla Elföretaget.

Som köpare av en solcellsanläggning är det alltid bra att kontrollera referenser på företaget du anlitar, men också att fråga din tilltänkta leverantör vilka företag som är inblandade i entreprenaden. Det är inte ovanligt att flera företag är inblandade med olika kompetenser och det förekommer också användning av underentreprenörer. Då måste samtliga inblandade arbeta under ett egenkontrollprogram.

På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du svar på de vanligaste frågorna samt praktisk information om vad du måste tänka på innan du skaffar en solcellsanläggning. Här finns information om att planera, installera och kontrollera solceller, liksom elsäkerhetskrav vid energilagring.

Elsäkerhetsverket publicerar även rapporter och publikationer som är intressanta för den som vill veta mer om till exempel solel och solcellsanläggningar.