Att installera
solenergi

Installationer av solcellsanläggningar ökar för varje år. Varje installation kräver en rad beslut.

Frågor som många ställer sig under planeringsfasen är:

  • Vilken typ av solceller är vanligast i privatbostäder kontra större fastigheter?
  • Vilka förutsättningar finns på den plats där jag tänkt placera solcellerna?
  • Vilka behöver jag underrätta om mina planer och vem ska utföra arbetet?

Lyssna gärna på radioinslaget där du bland annat blir informerad om om hur viktigt det är att föranmäla en planerad anläggning till ditt lokala elnätsföretag.

Kanske har du rentav funderat på att utföra installationen på egen hand? Då kan det verkligen vara läge att läsa på. Att installera en solcellsanläggning helt själv är nämligen farligt och olagligt. Dessutom kan det finnas en risk att försäkringsbolaget minskar ersättningsbeloppet om olyckan är framme.

På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du svar på de vanligaste frågorna samt praktisk information om vad du måste tänka på innan du skaffar en solcellsanläggning. Här finns information om att planera, installera och kontrollera solceller, liksom elsäkerhetskrav vid energilagring.

Elsäkerhetsverket publicerar även rapporter och publikationer som är intressanta för den som vill veta mer om till exempel solel och solcellsanläggningar.

På Energimyndighetens hemsida kan du också hitta Solcellsguiden som täcker allt från idé till färdig anläggning. Det finns två versioner av guiden – en för privatpersoner och en för företag, föreningar och organisationer.

Den som matar in el på det lokala elnätet erhåller nätnyttoersättning. Läs mer här.

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021