Medlems­villkor

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet och yrkesmässig kompetens. I vår uppförandekod beskrivs den praxis som företagsmedlemmar i Svensk Solenergi står för, samt har åtagit sig att följa.

Föreningen röstade igenom en ny uppförandekod den 7 september 2021 - vilken ska ställa tydligare krav på vilken standard våra medlemsföretag förväntas efterleva.

Framkommer det att något medlemsföretag gör avsteg från medlemsvillkoren och uppförandekoden, ska vederbörande presentera en plan för när en förändring kan vara genomförd. Uteslutning ur branschföreningen kan annars aktualiseras, enligt föreningens stadgar.

 

Representerar du ett företag som är aktivt inom solenergibranschen, rekommenderar vi att du blir medlem hos oss. Medlemskapet visar utåt att ni är ett seröst företag som följer branschens etiska- och produktmässiga riktlinjer – och blir i en förlängning en säkerhetsgaranti för era kunder.

 

Här kan du se vilka företag som redan är medlemmar i Svensk Solenergi