Brons

11 000 kr

Ett bronsmedlemskap kan liknas vid ett stödmedlemskap. Det är ett prisvärt alternativ för mindre företag. Skillnaden mot koppar är att solenergi inte är din huvudsakliga verksamhet.

För ett bronsmedlemskap ska minst ett av följande tre kriterier uppfyllas:

 • Tillhör universitet, högskola eller yrkeshögskola
 • Lägre omsättning än 10 MSEK (enligt senaste årsredovisning som avser året innan förfrågan om att bli medlem)
 • Intresse som ägare av solenergianläggning

Ditt företag måste även ha ett svenskt organisationsnummer och vara skrivet på en svensk adress.

Utöver de generella medlemsförmånerna (se nedan) får du en basal exponering på vår hemsida. Du kommer dock inte att synas lika tydligt som våra platinum-, guld- eller silvermedlemmar, och inte heller ha tillgång till samma exklusiva medlemsförmåner.

https://svensksolenergi.se/om-oss/medlemsvillkor/

(Medlems- och serviceavgifter gäller per kalenderår.)

Medlemsförmåner

 • Bevakning och påverkan av förordningar, lagar och föreskrifter
 • Plats på vår hemsida och i vårt medlemsregister (med länk och kontaktuppgifter till er)
 • Medlemsrabatter, till exempel mässerbjudanden
 • Möjlighet att själva föra utvecklingen av svensk solenergi framåt
 • Tillgång till vår ”medlem-i-logga” som kan användas i er marknadskommunikation
 • Medlemsaktiviteter, såsom medlemsmöten med externa talare, webbinarier om aktuella ämnen och sociala event i samband med mässor
 • Hjälp och rådgivning av sakkunniga - utbyte av kunskap, tankar och erfarenheter
 • Billigare certifiering av dina montörer
 • Möjlighet att påverka beslut och lagar i EU via våra medlemskap i Solar Power Europe och Solar Heat Europe

Våra medlemskap

Koppar

6 600 kr

Denna kategori är bara öppen för företag som arbetar huvudsakligen med solenergi.

Brons

11 000 kr

Kategori brons är precis som koppar endast för företag som omsätter mindre än 10 Mkr.

Silver

22 000 kr

Silver och brons är bara till för företag som har annan huvudsaklig verksamhet än solenergi.

Guld

27 500 kr

Standardmedlemskap med bättre förmåner än koppar, brons och silver.

Platinum

55 000 kr

Störst synlighet får du i kategori platinum.

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021