Skapar opinion

Man skulle kunna tro att Svensk Solenergi inte behöver opinionsbilda – åttio procent av svenskarna vill ju redan att vi ska investera mer i solenergi. Faktum är att inget annat kraftslag har så starkt stöd i opinionen. Icke desto mindre – självklart tar vi varje chans att påvisa fördelarna med det allra bästa kraftslaget.

Vi ryggar inte för några frågor så länge det har med solenergi att göra. Vi möts på Facebook.

 

Läs våra
inlägg på
Facebook

Opinionsbildande debattartiklar

 • 1 januari, 2024

  Samlade debattartiklar

  Här finns samlade debattartiklar från 2023 9 januari Solparker snabbaste sättet att sänka värmlänningarnas elräkningar, Värmlands Folkblad.   12 januari ...

  Läs mer
 • 29 december, 2022

  Samlade debattartiklar

  Här finns samlade debattartiklar från 2022 19 januari Nu avgörs om solkraft har en plats i svensk energipolitik, Sydsvenskan &...

  Läs mer
 • 9 februari, 2022

  ”Styr kraften rätt med nätnyttoersättning”

  Regeringens fokus är fel. I stället för kompensation för höga elpriser bör regeringen höja ersättningen för att installera solceller där...

  Läs mer
 • 29 december, 2021

  Samlade debattartiklar

  Här finns samlade debattartiklar från 2019 till 2021 21 december 2021 Nu är det fritt fram för länsstyrelserna att godkänna...

  Läs mer
 • 23 december, 2021

  Debatt: Korta tiderna för handläggning

  För att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040 behöver mycket kraftslag implementeras i energisystemet. Förutsättningarna för utbyggnad...

  Läs mer
 • 29 oktober, 2021

  Debatt: Styr kraftproduktionen till rätt geografiska platser

  Solkraftsanläggningar kan – om de är smart lokaliserade – bidra till minskade förluster i nätet och avhjälpa flaskhalsar, både inom...

  Läs mer
 • 24 juni, 2021

  Debatt: Solkraft på åker är ett samhällsintresse

  På ATL Debatt publiceras idag ett inlägg signerat av tolv företrädare för den svenska solelsindustrin, bland andra Anna Werner, VD...

  Läs mer
 • 1 juni, 2021

  Debatt: Regler & skatter bromsar solenergi i Sverige

  Det var budskapet i debattinlägget från företrädare för Svensk Solenergi i DN Debatt i söndags. Svensk Solenergis styrelseordförande Anna Kinberg...

  Läs mer
 • 22 april, 2021

  Debatt: Regeringen bör göra solkraft till riksintresse

  Fler åtgärder behövs om vi ska få i gång utbyggnaden av större solkraftsanläggningar.  Sverige ligger hopplöst efter övriga Europa vad...

  Läs mer
 • 14 januari, 2021

  Debatt: Planera för fyrfaldigad elanvändning

  På DN Debatt publiceras idag ett inlägg signerat Svensk Solenergi, Svensk Vindenergi, Power Circle och Vätgas Sverige. Budskapet till regeringen...

  Läs mer