Följ oss i sociala medier

Skapar opinion

Man skulle kunna tro att Svensk Solenergi inte behöver opinionsbilda – åttio procent av svenskarna vill ju redan att vi ska investera mer i solenergi. Faktum är att inget annat kraftslag har så starkt stöd i opinionen. Icke desto mindre – självklart tar vi varje chans att påvisa fördelarna med det allra bästa kraftslaget.

Vi ryggar inte för några frågor så länge det har med solenergi att göra. Vi möts på Facebook.

 

Läs våra
inlägg på
Facebook

15 hours ago

Svensk Solenergi
Om att lönsamheten i att installera solceller är hög på grund av höga elpriser.etidning.di.se/2371/dagens-industri/457927/2021-10-16/23679895/solceller-tar-fart-i-elrallyts-skugga ... Visa merVisa mindre
View on Facebook

Opinionsbildande debattartiklar