Varför certifierar vi montörer?

Certifierings logga

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationer kan variera. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen utformar och genomför vi personcertifieringar. En säker arbetsplats och en väl utförd installation ska vara självklart när ni väljer ett medlemsföretag hos Svensk Solenergi med certifierad personal.

Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av elinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde elinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

 Genom certifieringen vill vi synliggöra de solcellsmontörer som kan styrka sin kompetens inom yrkets olika delar. De godkända montörerna har rätt att använda sig av märket till vänster.

Hur går certifieringen till?

Certifieringen ges ut av Svensk Solenergi baserat på ett godkänt digitalt prov, samt intyg av praktisk kompetens och erfarenhet från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Intygande görs av en godkännande chef efter att montören anmält sig själv till provet. Den som montören anger som godkännande chef får ett mejl med en länk där man intygar den anmäldes kompetens och godkänner eventuell avgift om företaget inte är medlem i Svensk Solenergi.

Observera att nya anmälningar granskas och användare laddas upp med cirka en veckas mellanrum. Den som ska skriva provet får då ett mejl med inloggningsuppgifter. Kunskapsprovet tar sedan max 60 minuter och görs genom webbläsare vid valfri tidpunkt. Du som gör provet har 5 försök på dig och för att få godkänt krävs 70% rätt svar på frågorna. Vid ett misslyckat eller avbrutet försök blir man automatiskt spärrad i en vecka. Frågorna delas inte ut som instuderingsfrågor.

Provet täcker ämnen som är relevanta för målgruppen. Det består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur vår frågebank i kategorierna

· Arbetsmiljö och säkerhet

· Produktkunskap och DC-projektering

· Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap

· Elinstallationslagar och -regler

· Övriga teman som behandlas är egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem

Svensk Solenergi följer SIS-handboken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak*, SIS HB 537, 2021, och därmed även de skrifter som den hänvisar till, exempelvis SEK Handbok 457 Solceller. Dessa två verk rekommenderas primärt som instuderingsmaterial inför provet. *978-91-7162-902-9

Vi granskar godkända resultat och utfärdar certifiering cirka en gång i veckan. Efter avklarat certifieringsprov meddelas den godkände via email. Inget fysiskt intyg skickas.

Finns det några förkunskapskrav?

Det finns inga formella förkunskapskrav för certifieringen, men det är lämpligt att skriva provet tidigast efter cirka 4 månader i arbetet. Du kan ha tillägnat dig kunskapen på olika sätt, till exempel genom din anställning eller genom en utbildning. Du som arbetsleder eller utbildar solcellsmontören ombeds på anmälningsformuläret intyga dennes praktiska kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare. Vid fall av längre praktisk utbildning kan även utbildare intyga. För att validera att sådan kunskap finns utförs stickprov efter det teoretiska provet.

Hur länge gäller certifieringen?

Certifieringen är personlig och gäller i 5 år, därefter krävs omcertifiering. För att skriva provet börjar man med att anmäla sig själv och anger en person som kan intyga ens kompetens, en så kallat godkännande chef. Första steget tar du genom att klicka på länken nedan.

Hur mycket kostar det?

Anmälan görs genom formuläret till vänster. Var noggrann med att välja rätt alternativ för betalning längst ner i formuläret. Ifall kostnad utgår för certifieringen skickar vi faktura till montörens angivna företag/organisation.

· Certifieringen är kostnadsfri för anställda hos företag som är medlemmar i Svensk Solenergi.

· För anställda hos ett dotterbolag till ett medlemsföretag kostar certifieringen 3 000 kr (ex moms)

· För montörer som med godkänt resultat genomgått en förberedande utbildning hos ett medlemsföretag kostar certifieringen 3 000 kr (ex moms). Vänligen ange vi formulärets kommentarsfält vilket medlemsföretag som hållit i utbildningen.*

· För anställda hos företag som inte är medlemmar i Svensk Solenergi kostar certifieringen 7000 kr (ex moms)

Utbildningsföretag som är medlemmar i föreningen och kan visa att en person gått deras utbildning (som kansliet sett studieplan på och godkänt) får erbjuda certifieringen till icke-medlemmar för 3 000 kronor. Detta förutsatt att det utbildande medlemsföretaget kan verifiera att personen gått deras kurs med godkänt resultat och sköter viss administration kring certifieringen av sina studenter.

Har du frågor om certifieringen?

Kontakta Ludvig Bydén ludvig@svensksolenergi.se

Vem godkänner certifieringen?

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring angivna svar på frågorna efter genomfört prov är det vår tekniska kommitté som fäller avgörandet.

Tommy Stoltz Björk

Tommy Stoltz Björk
Electrical Advisor, Soltech Energy

Martin Persson

Martin Persson
Head of Purchasing and Products,
Solkompaniet och IBC

Sandra Nilsson

Sandra Nilsson
Verksamhetsutvecklare,
SveaSolar

Martin Persson

Stefan Randle
Technical marketing manager,
SolarEdge

Ulf Wickstrand

Ulf Wickstrand
Projektledare El. Väst,
Energiengagemang

Samer El-Khatib

Samer El-Khatib
Lednings- & organisations-
utvecklare,
Smart Solar Norden