Varför certifierar vi montörer?

 
 
 

Solcellsbranschen är en snabbt växande bransch där kvaliteten på installationer kan variera. Som ett led i Svensk Solenergis arbete för hög kvalitet i branschen utformar och genomför vi personcertifieringar. En säker arbetsplats och en väl utförd installation skall vara självklart när ni väljer ett medlemsföretag hos Svensk Solenergi med certifierad personal.

Det finns tydliga regelverk kring installation av solceller: bygglov- och anmälningsplikt, egenkontroll av elinstallation och krav på upprättande av arbetsmiljöplan. Ändå utförs var fjärde elinstallation av en person som inte är registrerad hos elsäkerhetsverket eller tillhör ett registrerat företags egenkontrollprogram.

Vi vill nu synliggöra de solcellsmontörer som uppfyller kraven för kvalitativa installationer. De godkända montörerna finns listade här och har rätt att använda sig av det här märket:

Hur går certifieringen till?

Certifieringen består av ett teoretiskt test, om max 60 minuter, som görs på webben och täcker frågor som är relevanta för målgruppen inom arbetsmiljö, elsäkerhet, elinstallationsregler, kabelförläggning, kontaktering, märkning och egenkontroll. Certifieringen ges ut av Svensk Solenergi baserat på ett godkänt digitalt prov, samt intyg och praktisk kompetens från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Du som gör provet har 5 försök på dig och för att få Godkänt krävs 70% rätt svar på frågorna. Frågorna delas inte ut som instuderingsfrågor.

Provet består av 50 slumpmässigt utvalda frågor ur vår frågebank i kategorierna 

 • Arbetsmiljö och säkerhet
 • Produktkunskap och DC-projektering
 • Mekaniska infästningar, ballast och takkunskap
 • Elinstallationslagar och -regler
 • Övriga teman som behandlas är egenkontroller, dokumentation, elsäkerhet, kabelförläggning, kontaktering och montagesystem

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring givna svar på frågorna efter genomfört prov, är det en teknisk kommitté (se nedan) som fäller avgörandet.

Här på vår hemsida kan man se vilka som är certifierade, var de jobbar och vad de har e-postadress.

Svensk Solenergi följer den nya SIS-handboken Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på yttertak*, SIS HB 537, 2021, och därmed även de skrifter som den hänvisar till, exempelvis SEK Handbok 457 Solceller.
*978-91-7162-902-9

Observera att nya användare till certifieringsprovet laddas upp med cirka en veckas mellanrum. Ifall provet skall skrivas vid en viss tidpunkt av en grupp montörer och inloggning skall skickas ut synkroniserat behöver detta stämmas av med oss.

Efter avklarat certifieringsprov meddelas användaren via email som bekräftar resultatet. Kort därefter kommer personen listas längre ner på denna sida. Inget fysiskt intyg skickas.

 

Finns det några förkunskapskrav?

Det finns inga formella förkunskapskrav för certifieringen. Du kan ha tillägnat dig kunskapen på olika sätt, till exempel genom din anställning eller genom en utbildning. Du som arbetsleder eller utbildar solcellsmontören ombeds på anmälningsblanketten intyga dennes praktiska kompetens. Den praktiska kompetensen intygas i första hand av arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare. Vid fall av längre praktisk utbildning kan även utbildare intyga den praktiska kompetensen. För att validera att sådan kunskap finns utförs stickprov efter det teoretiska provet.

 

Hur länge gäller certifieringen?

Certifieringen är personlig och gäller i 5 år, därefter krävs omcertifiering.

Hur mycket kostar det?

Det finns två upplägg för betalning av certifiering:

 1. Abonnemang – endast för våra medlemsföretag.
 2. Enstaka certifiering – kan tecknas av vem som helst.

Årsabonnemang 2022, kan tecknas av medlemmar

 • Medlemsföretag nivå Koppar: 5 000 kr (ex moms) gäller endast för tre certifieringar.
 • Övriga medlemsföretag: 20 000 kr (ex moms) gäller för obegränsat antal certifieringar.

 

Enstaka montörer utan abonnemang

 • 2 000 kr (ex moms) per montör, medlem i Svensk Solenergi.
 • 7 000 kr (ex moms) per montör, ej medlem.

Utbildningsföretag som är medlemmar

Utbildningsföretag som är medlemmar i föreningen och kan visa att en person gått deras utbildning (som kansliet sett studieplan på och godkänt) får erbjuda certifieringen till icke-medlemmar för 2 000 kronor om det utbildande medlemsföretaget har ett årsabonnemang. Detta förutsatt att det utbildande medlemsföretaget håller i provet och sköter viss administration kring certifieringen av sina studenter.

Har du frågor om certifieringen?

Kontakta Ludvig Bydén
070–359 06 99

Vem godkänner certifieringen?

Om det uppstår meningsskiljaktigheter kring angivna svar på frågorna efter genomfört prov, är det vår tekniska kommitté som fäller avgörandet.

Anna Svensson
Innovationschef, Soltech Energy

Samer El-Khatib
Lednings- & organisations-
utvecklare,
Smart Solar Norden

Tim Ljunggren
CTO,
Senergia

Mikael Johansson
Senior Technical Sales, Solelgrossisten

Axel Alm
Vd,
Solkompaniet

Jonas Bigelius
Partner / L&D Specialist, Svea Solar

Alexander Hermansson
Produktutvecklings- chef, Weland Stål

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021