man gör tummen upp

Solcellstoppen

För att solenergi i Sverige ska fortsätta utvecklas, är det bra om man kan skapa inspiration och om närliggande kommuner kan sporra varandra. Det är något som vi underlättar genom vår årliga, stafettliknande tävling som går under namnet Solcellstoppen.

Solcellstoppen går till som så att vi årligen rankar Sverige 290 kommuner utifrån antalet installerade solkraftswatt per invånare. Denna ranking är vad som utgör essensen i Solcellstoppen. Kommunerna hamnar på plats 1-290 och får ett tydligt kvitto på hur långt de har kommit i utvecklingen av solenergi.

Frågeställningar som vi hoppas uppstår bland kommunpolitiker i samband med Solcellstoppen är: behövs större krafttag, eller är vi inne på rätt spår?

Om inte annat kan Solcellstoppen skapa opinion bland lokalbefolkningen genom det stora genomslag som vi brukar få kring detta bland framförallt lokala medier.
Kommunerna kan också se hur de presterar över tid – har de sakta men säkert halkat efter de andra kommunerna, eller har de inlett en efterlängtad upptrappning? Och hur ser det ut bland närliggande kommuner där det kanske finns lite större rivalitet?

Följer man utvecklingen i Solcellstoppen över de senaste åren, är det tydligt att solcellsanläggningar installeras löpande över hela landet. Vissa kommuner sticker dock ut mer än andra.