21 mars 2022 |

Besked om delning av energi

Energimarknadsinspektionen (Ei) har nu publicerat sitt första bindande besked om delning av energi.

I beslutet finns vägledning kring vad som gäller för delning av energi inom en och samma fastighet. För ett ledningsnät inom en och samma fastighet krävs enligt beskedet endast en enda anslutning till överliggande nät, oavsett vad det är för typ av byggnader och anläggningar (22 c § första punkten IKN-förordningen). Detta sätter punkt för den tidigare osäkerheten kring om det behövs en eller flera anslutningar för att få dra markförlagd lågspänningskabel inom en fastighet.

Här finner du beslutet.

Skriv in ärendenummer 2021-100077 med bindestreck i den tomma sökrutan och håll muspekaren på den blå sökknappen för att komma till ärendet

Ärendet i korthet: I en golfanläggning ingår en verkstad med solceller, ett klubbhus och ett vattenpumphus. Fastighetens ägare vill med hjälp av solel öka självförsörjandet av el. Nätabonnemanget för klubbhuset och verkstaden är separata. Ei bedömer att det nya undantaget för delning av energi 22 c § IKN-förordningen gör att det inte finns krav på nätkoncession för att få dra ett internt lågspänningsnät mellan verkstaden och klubbhuset.

  • Inga träffar.