15 mars 2023 |

EU-reform för mer förnybar energi

Igår presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en ny elmarknadsreform. Svensk Solenergi ser generellt positivt på förslaget som är en fin balansgång mellan olika viktiga intressen. Förslaget innehåller flera smarta incitament för ökad andel förnybar energi och mindre beroende av fossila bränslen.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har gjort att elpriserna tidvis skenat i stora delar av Europa. Den europeiska elproduktionen måste byggas ut för att hålla nere priserna och minska beroendet av rysk gas. 

– Solenergi är tveklöst det kraftslag som går snabbast att bygga ut, så när ambitionen är att snabbt ställa om till lokalt producerad förnybar energi är det tydligt att solen behöver prioriteras, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Även satsningar på lagring tas upp i kommissionens förslag, vilket är avgörande för den gröna energiomställningen.

Det ska även bli lättare att sälja egenproducerad el, exempelvis till grannar. Svensk Solenergi ser positivt på att kommissionen på bland annat detta vis vill underlätta småskalig elproduktion, då den har fördelar som storskalig elproduktion saknar –  framförallt att elen produceras där den används och inte behöver transporteras långa sträckor. Dock kommer vi inte klara av den gröna omställningen om inte solenergin ges möjlighet att skala upp, bland annat i form av större solcellsparker.

– Inte minst välkomnar vi att EU-kommissionen poängterar vikten av energigemenskaper, vilket avlastar elnätet. Där ligger Sverige långt efter andra europeiska länder och det här blir en tydlig uppmaning till vår regering att komma igång med det arbetet på allvar, säger Anna Werner.

Kommissionen föreslår bland annat regeländringar för att möjliggöra virtuell delning av el. Virtuella energigemenskaper är just den typ av energigemenskap som Svensk Solenergi anser skulle göra mest nytta i Sverige.

– Det viktiga med förslaget är att kommissionen tydligt visar sin önskan att öka andelen europeisk förnybar kraftproduktion. Då måste vi också vara beredda att skapa rätt incitament för att gå i den riktningen – även i Sverige. Ett enkelt sätt att slopa skatten på egenanvänd el. Det är något som den svenska regeringen behöver ta till sig, säger Anna Werner.

Den föreslagna reformen måste nu diskuteras och godkännas av Europaparlamentet och rådet innan den träder i kraft.
Läs mer om förslaget här.

  • Inga träffar.