13 augusti 2020 |

Försvarsmaktens överklagan om solceller får avslag av länsstyrelsen

Ett beslut från länsstyrelsen gör att sju husägare har fått rätt att sätta upp solceller på sina tak. Trots att Försvarsmakten menar att det kan påverka deras anläggningar. Nu blir ärendet en regeringsfråga, igen.

Uppdatering: Tvisten om några Näsetfamiljer ska få sätta upp solceller på sina tak eller inte blir återigen en fråga för regeringen. Efter avslaget från Länsstyrelsen vänder sig Försvarsmakten åter till regeringen för att få rätt i frågan om att solcellstaken på Näset kan skada rikets säkerhet. Nu blir det upp till regeringen att avgöra hur skadliga de är. Det rapporterar Sydsvenskan.

Med hänvisning till rikets säkerhet stoppade Försvarsmakten i februari sju husägare från att ha solceller på sina tak. Då valde kommunen ändå att bevilja bygglov. Försvarsmakten överklagade sedan detta till länsstyrelsen.

Nu har länsstyrelsen kommit med besked och de har beslutat att gå på husägarnas linje, enligt Byggahus.se. Länsstyrelsen grundar beskedet på att Försvarsmakten inte kunnat påvisa att deras anläggningar blir störda av husägarnas solcellsinstallationer. Det skriver sajten Byggahus.se i en artikel.

Bygglovskravet för solceller slopades 2018. Trots det har frågan om lovplikten visat sig fortsatt snårig.

Därför har Svensk Solenergi har tagit upp frågan kring byggplikten för solcellsanläggningar tidigare i ett pm som reder ut när bygglov måste sökas och när det räcker med att göra en bygganmälan.

Just nu utreds solcellsanläggningars eventuella påverkan på totalförsvarets anläggningar av Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten, efter ett beslut av regeringen.

  • Inga träffar.