7 mars 2022 |

Hedersomnämnande Solenergipriset: House of Choice

Sveriges första nollenergihotell House of Choice fick ett hedersomnämnande i kategorin Årets anläggning under prisutdelningen av Solenergipriset. Nordic Choice hotels har tillsammans med Fabege och White arkitekter tagit fram världens mest solcellstäta hotell i Solna.

Fabege är byggherre för anläggningen som driftas av Choice under namnet Comfort Hotel Solna. Den är certifierad enligt FEBY Guld Plushus och kan tack vare sina nästan 2 500 kvadratmeter solceller på fasad och tak, samt 25 borrhål för geoenergi, producera mer energi än vad som används i fastigheten över året. Den installerade effekten från solcellerna är totalt 499,6 kilowatt.

Solkompaniet har varit med under hela projektet, från tidigt konsultskede till installation. Deras arbete har bland annat inneburit måttanpassning av solceller, ett effektivt utnyttjande av husets takytor samt beräkningar av skuggning av omkringliggande hus. På den här anläggningen bidrar solcellerna till takets form och på fasaden sitter de inbyggda i glaspaneler i olika färg och form. Genom att integrera solcellerna i gestaltningen bidrar fasaden med höga estetiska värden till omgivningen och samspelar med övrig bebyggelse i området.

Maria, du är projektchef på Fabege. Kan du berätta om hur ni kommunicerar er hållbara elförsörjning till gästerna?
- Vi informerar gästerna vid incheckning och tackar dem för ett miljösmart val. I vår lobby, hiss och på rummen hittar våra gäster all information om hur vi jobbar med nollenergi och hur de kan bidra till en mer klimatsmart hotellupplevelse. På vår TV kan våra gäster dessutom se solcellproduktionen live och hur mycket energi hotellet använder, säger Maria Jansson, Fabege.

Hur kommer det sig att satsningen blev så stor?
- De senaste 10 åren har vi arbetat mycket med energifrågor och därför siktade vi högt då ledningen på House of Choice var mycket intresserade av att satsa stort på miljö och klimat.

House of Choice, som är en del av Petter Stordalens hotellkedja Nordic Choice Hotels, har en huvudentré som vetter mot sydväst och intilliggande Råstasjön. Huset är elva våningar högt och inrymmer hotellrum, långtidsboende samt Nordic Choices nya huvudkontor.

Juryns motivering
Juryn ger Fabeges solenergiinstallation på House of Choice ett hedersomnämnande i kategorin årets anläggning. Solenergianläggningen har på ett estetiskt tilltalande sätt integrerats i byggnadens utformning och är en viktig del i system som möjliggjort Skandinaviens första nollenergihotell. För att kunna uppnå en maximal elproduktion har höga krav på solcellernas och byggnadens utformning ställts. Det sågtandsformade taket möjliggör stor yta för solceller och de fasadintegrerade solcellerna i olika färg och form bidrar till byggnadens naturliga estetik. House of Choice är ett projekt som på många sätt visar att tillsammans kan vi bygga det hållbara samhället – på riktigt!

 

  • Inga träffar.