30 december 2019 |

HFD-dom ger BRF rätt till momsavdrag för solcellsinstallation

Enligt ett utslag från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) behöver inte en bostadsrättsförening som installerat solceller betala moms för hela installationskostnaden.

Eftersom en bostadsrättsförening inte får ta ut utgående moms på bostadsrättsavgifter har den heller inte rätt att göra avdrag för ingående moms på kostnader för föreningen som är knutna till förvaltningen av bostäderna. Det innebär i praktiken att olika ombyggnationer, till exempel att installera solceller, blir 25 procent dyrare för en bostadsrättsförening än för ett vanligt momspliktigt företag eftersom momsen blir en utgift för föreningen.

Nu har HFD prövat ett fall där en bostadsrättsförening ville få göra avdrag för moms på en del av kostnaden för att installera solceller, med motiveringen att solcellsanläggningen var fysiskt avskild från bostadsdelarna och därför inte borde omfattas av förbudet att lyfta moms, gav man föreningen rätt.

Läs hela domen hos www.domstol.se

  • Inga träffar.