31 december 2019 |

Moms, individuell mätning och debitering – sämre förutsättningar för solel?

En färsk dom slår fast att boende måste debiteras moms vid försäljning av el och vatten som mäts och faktureras baserat på IMD. Det kan också innebära sämre förutsättningar för solel.

Domen gör individuell mätning och debitering (IMD) krångligare och dyrare. Den kan även försämra förutsättningarna för solcellsanläggningar på flerbostadshus.

– Individuell mätning och debitering är i sig en väldigt bra sak eftersom det gör att varje lägenhetsinnehavare får incitament att sänka sin elanvändning. Det måste gå att hitta ett system som gynnar IMD och solel på stora tak samtidigt, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Läs hela artikeln på förvaltarforum.se

Högsta förvaltningsdomstolen

Frågan i målet var om tillhandahållandena av el respektive vatten skulle anses vara en del av bostadsupplåtelsen och således undantagna från skatteplikt eller vara fristående från denna och därmed skattepliktiga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att EU-domstolens praxis innebar att det var fråga om fristående skattepliktiga tillhandahållanden. Skatterättsnämnden ska nu ta ställning till om hur den nya domen påverkar momsförhållandena vid installation av anläggningen.

Hela domen på domstol.se

  • Inga träffar.