18 december 2018 |

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation.

Nomineringen ska innehålla kort motivering som kopplar till nedan

Anläggning – som uppförts/tagits i drift under 2018

Utmärkelsen avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. Avser såväl solvärme- som solelanlägg­ningar, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.
&nbsp

Prestation – som utförts/uppmärksammats under 2018

Utmärkelsen avser ett väsentligt bidrag till utveckling och/eller införande av solenergi och ges till en person eller en organisation. Juryn ska beakta såväl forsk­nings­resultat som andra insatser med betydelse för utveckling och/eller införande av solenergi, varför man kan överväga att dela ut två pris alternativt dela ut ett eller flera omnämnande.

Prisutdelningen hålls under mars–april 2019, mer information kommer här inom kort.

Motivering inklusive eventuella bilder skickas snarast, dock senast 14 februari, till solenergipriset@svensksolenergi.se


Jan-Olof Dalenbäck, sekreterare

Läs om tidigare pristagare

  • Inga träffar.