24 augusti 2020 |

Nu har 3 procent av svenskarna en solenergianläggning

En majoritet tror också att de kommer att äga en anläggning inom tio år. En ny undersökning visar att 3 procent av svenskarna numera har en egen solenergianläggning. Över hälften av svenskarna, 52 procent, tror att de kommer äga en egen solenergianläggning inom tio år. Det betyder att solenergi har en stor tillväxtpotential på kanske 5 TWh bara på villataken i Sverige.

– Det är ett glädjande resultat som bekräftar det intrycket jag själv har av solenergibranschen. Att det finns en oerhört stor potential och att intresset långsiktigt fortsätter att växa, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

Enligt undersökningen anser 81 procent av svenskarna att solenergi kommer ha en viktig roll i den framtida energiförsörjningen. Över hälften skulle också gärna påskynda energiomställningen genom att skaffa en egen solenergianläggning. Majoriteten tycker inte att coronapandemin minskat deras intresse av att investera i en anläggning.

Det finns dock faktorer som fortfarande bromsar den positiva utvecklingen, enligt resultatet.

Exempelvis tror 53 procent att det svenska vädret gör solenergi ekonomiskt ointressant och 18 procent kan inte svara på frågan. Dessutom anser 46 procent sig inte tillräckligt tekniskt kunniga för att äga en egen anläggning.

– De siffrorna pekar tyvärr på att det råder ett generellt kunskapsglapp om solenergis möjligheter här uppe i Norden. Sanningen är ju att det finns mycket goda möjligheter för solenergi i vårt land, oavsett om du bor i den nordligaste delen av landet eller i den södra, säger Anna Werner.

Den egna plånboken är också en möjlig anledning till att vissa väljer bort en solenergianläggning. Exempelvis anger 58 procent att det är för dyrt att installera hemma och 63 procent vill ha ett högre rotavdrag för installationer av anläggningar.

– Det visar att regeringen är på rätt spår gällande det nya gröna avdraget, som de deklarerat att de vill införa, konstaterar Anna Werner.

Undersökningen är utförd av Kantar Sifo på uppdrag av branschföreningen Svensk Solenergi och är besvarad av 1000 svenskar.

  • Inga träffar.