8 december 2020 |

Ny rapport om EMC-störningar

Försvarsmakten och Elsäkerhetsverket kom idag med en ny rapport. De menar att det finns produkter och utrustning på marknaden som har bättre EMC-egenskaper än andra.

De anser också att det krävs mer kunskap om EMC-störningar.

 

Rapporten belyser ett antal andra åtgärder som behöver genomföras

  • Standarder behöver kompletteras och utvecklas för att täcka in nya användningsområden för produkter som kan ingå bland annat i solcellsanläggningar.
  • Återkommande tillsyn och marknadskontroll är nödvändiga för att se till att marknadens aktörer uppfyller EMC-kraven. Det gäller både för komponenter i solcellsanläggningar såväl som för kompletta anläggningar.
  • Regelverken för EMC, när det gäller exempelvis åtkomst och tillträde, kan behöva kompletteras för att säkerställa att de myndigheter som gör tillsyn har mandat att genomföra kontrollen.

Studien visar vidare att elvägar och trådlös laddning av elfordon kan orsaka elektromagnetiska störningar på radiobaserade tjänster som används inom totalförsvaret.

– Elektrifieringen och energiomställningen kommer att kräva ett brett samarbete mellan olika intressenter. Då kan också utbyggnaden med nya tekniker och utvecklingen av standarder ske på ett tydligt och tryggt sätt, säger Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket och fortsätter.

– Resultaten visar att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning och att en vanlig orsak till störningar är att optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar.

Anna Werner, vd på Svensk Solenergi ser också behovet av samverkan inom området.

– Samarbete mellan olika aktörer och professioner är oerhört viktigt för att lyckas med den pågående elektrifieringen av samhället. Vi kommer att läsa rapporten noggrant och ta med oss eventuella insikter i arbetet framåt, säger Anna Werner.

 

Läs mer:

Rapporten i helhet

Bilaga till rapporten

EMC hos Elsäkerhetsverket

Försvarsverkets pressmeddelande

Elsäkerhetsverkets pressmeddelande

 

Presskontakt Svensk Solenergi

  • Inga träffar.