11 juni 2023 |

Tillsatt: Doktorand inom energiteknik

Mälardalens universitet (MDU) växer och utvecklas i samband med att vi blev universitet 1 januari 2022. Ta chansen att vara med på vår spännande utvecklingsresa. Med MDU:s vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, kan du göra skillnad. Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.

Arbetsuppgifter

Som doktorand i energi- och miljöteknik arbetar du inom forskningsinriktningen Future Energy och i flera forskningsprojekt om agrivoltaiska system. I de flesta av forskningsprojekten strävar vi efter att utveckla algoritmer för modellering av agrivoltaiska system och mikroklimat under agrivoltaiska system. Detta görs för att förstå hur skuggor som produceras av agrivoltaiska system kan påverka solstrålningsfördelning, mikroklimat, markfuktighet och grödans produktivitet. I de senaste forskningsprojekten strävar vi också efter att utveckla styralgoritmer för agrivoltaiska system utrustade med solföljare för att samoptimera el- och livsmedelsproduktion. Detta kommer att ge en bättre förståelse för sambandet mellan vatten, mat och energi och driften av agrivoltaiska system i såväl Sverige som i världen. Arbetet omfattar huvudsakligen processtyrning, modellering, simulering och optimering. Du kommer att presentera och diskutera ditt arbete och dess resultat med kollegor vid universitetet, vid andra universitet i Sverige och internationellt samt med affärspartners, både vid möten, seminarier, konferenser och i vetenskapliga tidskrifter.

Kvalifikationer

Bara den som ska antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola får anställas som doktorand. I övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 5 kap (SFS 1993:100).

Antagning till forskarutbildningen i energi- och miljöteknik kräver minst ett av följande krav:

- Magisterexamen (eller motsvarande) motsvarande 240 hp inom teknikområdet.

- Uppfyllda kurser motsvarande minst 240 hp, varav minst 90 hp måste vara på avancerad nivå inom teknikområdet eller

- Annars har inom eller utanför landet uppnått kunskaper motsvarande 240 hp, men inte kunnat visa en formell examen på denna nivå.

Sökande ska ha förmåga att klara utbildningen och ha färdigheter i att skriva och kommunicera på engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Anställningsinformation

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: Heltid
Sista ansökningsdag: 2023-06-24
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/sektion: Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST)

  • Inga träffar.