30 maj 2022 |

Den gröna energiomställningens material i en cirkulär ekonomi

Svensk Solenergi deltar, tillsammans med andra aktörer inom branschen, i, och söker medel för projektet ”Den gröna energiomställningens material i en cirkulär ekonomi”, som upprättats av RISE, Research Institutes of Sweden.

Sverige har som mål att vara koldioxidneutralt till år 2045. Det innebär en stor förändring på kort tid och det här projektet kommer att genomföra en analys av de förväntade materialströmmarna som kommer av att förnybara energislag används i större skala i Sverige.

Syftet med projektet är att från ett svenskt systemperspektiv bidra till att den gröna energiomställningens material blir en del av den cirkulära ekonomin.

Arbetet kommer att projektledas av Cecilia Wästerlid på RISE och det finns även en målsättning att projektet ska utföras tillsammans med företaget Profu.

  • Inga träffar.