29 december 2021 |

Regeringen föreslår lagändringar för mikroproducenter

Kan småhusägarna snart få sluta oroa sig för att råka sälja mer el än de köper? Ja, om det blir som en ny lagrådsremiss föreslår.

I mellandagarna publicerade regeringen en lagrådsremiss med ett av föreningen länge efterfrågat förslag, nämligen att Sverige ska ta bort kravet på att en mikroproducent måste vara nettoanvändare av el för att undantas från nätavgiften vid inmatning av el till nätet. Även små elproducenter som är nettoproducenter av el undantas därmed från nätavgiften för inmatning av el till elnätet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Detta kommer göra att många småhusägare som redan har solceller på taket kommer vilja bygga ut sin anläggning med solceller på fasad, eller så att solcellerna täcker hela taket. Det kommer också göra så att många småhusägare som idag valt att inte installera solceller (eftersom de med dagens regler endast skulle dra ekonomisk fördel av en mindre anläggning) kommer installera solceller då de nu kan täcka hela taket utan att riskera att hamna utanför undantaget.

Läs mer om vem som klassificeras som mikroproducent.

Läs gärna även Bengt Stridhs kommentar till lagrådsremissen.

Läs lagrådsremissen.

Foto: SunnyFuture

  • Inga träffar.