8 november, 2021 |

Remissvar I2021/00006

Energimarknadsinspektionens rapporter Genomförandeplan med tidsplan för att förbättra elmarknadens funktion samt Förslag till tillförlitlighetsnorm för Sverige.

· Svensk Solenergi välkomnar förändringar som föreslås för att underlätta för solel att delta på balansmarknaderna.

· Svensk Solenergi understryker vikten av att stödtjänster anpassas till solcellsanläggningar.

· Svensk Solenergi lämnar förslag till styrmedel som kan bidra till att solel i ökande utsträckning kan bidra till att stärka den svenska elförsörjningen.

· Svensk Solenergi tycker att solkraft ska beaktas när tillförlitlighetsnormen beräknas för Sverige inte minst eftersom solkraft har hög produktion relativt sin maxproduktion under hälften av tiden med nettoimport av el.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021