30 september 2022 | ,

Remissvar på Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023

Svensk Solenergi har lämnat synpunkter på Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023.

Svensk Solenergi har inlämnat remissvar till Infrastrukturdepartementet angående Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2023 – Marknadens funktion och administrativa kostnader.

Det svensk-norska elcertifikatsystemet är nu inne i en ny fas. Nya produktionsanläggningar inkluderas inte i systemet sedan 31 december 2021 och slutdatumet för systemet har tidigarelagts 10 år, till år 2035. Värdet på elcertifikaten har sjunkit till mycket låga nivåer eftersom målet med elcertifikatssystemet har uppnåtts tidigare än förväntat. Det är nödvändigt att anpassa systemet för att minska de administrativa kostnaderna och förenkla för systemets aktörer.

Energimyndighetens rapport innehåller en analys av elcertifikatssystemets funktion samt tre förslag på åtgärder.

 

 

I grafen nedan visas hur andelen solcellsanläggningar i Sverige som tilldelas elcertifikat minskar. Inga nya elproduktionsanläggningar som driftsatts efter årsskiftet 21/22 kommer att tilldelas elcertifikat. Värdet på elcertifikaten är sedan några år tillbaka på en låg nivå.

 

  • Inga träffar.