17 januari, 2021 |

Remissvar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Svensk Solenergi har ombetts lämna synpunkter på Naturskyddsföreningens förslag till nya kriterier för Bra Miljöval Elenergi.

Vi är en branschförening som med cirka 260 medlemsföretag representerar den svenska solenergibranschen. Elcertifikatsystemet är under utfasning och investeringsstödet för solel är borta, varför Bra Miljöval spelar en allt större roll som incitament att producera och konsumera solel i Sverige.

 

Ta del av våra synpunkter här

.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021