17 augusti, 2022 | ,

Remissvar på Planen REPower Europe

Svensk Solenergi har besvarat EU-kommissionens förslag till direktivändringar.

Svensk Solenergi har av Infrastrukturdepartementet, Energienheten, ombetts inkomma med synpunkter på planen REPower Europe, som lades fram av EU-kommissionen den 18 maj 2022 och som omfattar ändringar i tre direktiv; förnybar energi (RED), energieffektivisering (EED) och byggnaders energiprestanda (EPBD). Regeringen har skrivit ett fakta-PM till riksdagen om kommissionens förslag som vi också kort kommenterar mot slutet av detta remissvar.

ta ej bort

Följ oss på sociala medier

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021