21 maj 2018 |

Remissvar: Ytterligare utvidgning av skattebefrielse för egenproducerad el

Principiellt tycker Svensk Solenergi (SSE) att el som produceras och konsumeras inom en fastighet ska vara befriad från skatt, oavsett om anläggningsägaren säljer ett visst överskott ut på elnätet eller inte.

Vidare anser vi att det är rimligt att el som produceras i en småskalig anläggning och matas in på ett koncessionspliktigt elnät för försäljning, beskattas som all annan el. SSE driver inte ett specifikt energiskatteundantag för solel utan vår ståndpunkt är i linje med EU-kommissionens förslag för det omarbetade förnybarhetsdirekt, nämligen: att all egenproducerad och konsumerad förnybar el som aldrig matas in på koncessionspliktigt elnätet för försäljning ska vara befriad från energiskatt.

 

Läs hela vårt remissvar här (Fi2018/01752/S2)

  • Inga träffar.