18 juli 2021 |

Småhusägarna i Gnesta och Halland bäst på gröna investeringar

Gnestaborna har beviljats högst avdrag för grön teknik räknat per kommuninvånare under första halvåret 2021. De beviljades avdrag med i genomsnitt 116 kronor per invånare, vilket kan jämföras med rikssnittet på 24 kronor. Det visar statistik från Skatteverket som Svensk Solenergi har analyserat.

I 34 kommuner i norra Sverige har ännu inte en enda krona delats ut i grönt avdrag.

– De stora skillnaderna även mellan kommuner som ligger nära varandra tyder på att granneffekten är stark i Sverige, det vill säga att viljan att själv delta i energiomställningen genom att installera grön teknik sprider sig från en granne till nästa. Men det kan också vara så att de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna, till exempel elnätsavgiftens storlek och utformning, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi.

 

Klicka på länken för att se hela pressmeddelandet:Småhusägarna i Gnesta och Halland bäst på gröna investeringar

  • Inga träffar.