15 november 2021 |

Snart kan el skickas mellan byggnader

Enligt en förordningsändring utfärdad 28 oktober kommer interna lågspänningsnät för delning av energi få byggas och användas mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har en nätanslutning från den 1 januari 2022.

Förändringen är mycket positiv för solkraften som nu får bättre möjlighet att dra nytta av en av sina främsta fördelar, nämligen att den kan produceras geografiskt nära där den ska användas.

  • Det ska vara ett internt lågspänningsnät för delning av energi som byggs med markkablar.
  • Markkablarna ska dras mellan produktionsanläggningar och byggnader som var för sig även har en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät, det vill säga anläggningar och byggnader som är med i det interna nätet ska ha en anslutning till det koncessionspliktiga nätet.
  • Markkablarna får dras över fastighetsgränser.
  • Det interna lågspänningsnätet ska byggas inom ett begränsat området. Omfattningen av ett sådant område är en fråga som Energimarknadsinspektionen får bedöma.
  • Om elen som produceras i anläggningen hade varit befriad från energiskatt när producenten själv konsumerade elen, är elen även befriad från energiskatt när grannarna konsumerar elen.

Förordningsändringen finns föreslagen i Nätkoncessionsutredningens betänkande Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30 s.87-89). Man vänder sig bäst till Energimarknadsinspektionen när det gäller frågor och tolkningar av bestämmelsen.

  • Inga träffar.