22 januari 2021 |

Solar Power Europe om artikel i New York Times

Svensk Solenergi är med i den europeiska branschorganisationen för solel, Solar Power Europe. Via dem arbetar vi för goda villkor i branschen.

En artikel i New York Times den 8 januari uppmärksammar att det kan förekomma tvångsarbete vid vissa fabriker i leverantörskedjan för solcellsmoduler.

Här är Solar Power Europes uttalande med avseende på artikeln.

– We strongly condemn the use of forced labour, which has been the subject of recent reports related to polysilicon production in China's Xinjiang region. The solar industry must be vigilant to ensure that the entire supply chain follows the highest human rights standards. We support our members in abiding by existing guidelines and standards on sustainability practices, including labour practices, across the supply chain, such as the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains or the UN Global Compact. Further, we urge all companies to review their supply chain due diligence polices, and will work with our members to showcase best practices and push for them to become industry-wide standards, säger Walburga Hemetsberger, vd Solar Power Europe.

Uttalandet på Twitter.

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation.

Svensk Solenergi tar risken på största allvar och undersöker för närvarande saken i dialog med medlemsföretagen. Tvångsarbete får under inga omständigheter förekomma någonstans i leverantörskedjan för de produkter som våra medlemsföretag använder eller tillhandahåller.

För mer information, hör av er till Solenergis vd Anna Werner.

  • Inga träffar.