14 maj 2024 |

Solparksbesök med politiker

Solel på vattnet, marken och i luften. Svensk Solenergi visade riksdagsledamot Fredrik Olovsson (S) och lokalpolitiker från Katrineholm och Flen solenergins möjligheter på en rundtur i ETC Solpark.

En kom på cykel och några i elbil, men trots att de bor alldeles i närheten var det bara en av lokalpolitikerna som besökt ETC Solpark tidigare. Efter en inspirerande dag med diskussioner och rundtur i strålande sol var det tydligt att deltagarna uppskattade att få en konkret bild av hur solel kan produceras och vilka hinder och möjligheter vi står inför.

ETC-grundaren Johan Jenny Ehrenberg tog emot i solparken och visade en mängd olika installationer. Från en traditionell parkanläggning med betande får mellan raderna gick vandringen förbi en soldriven serverhall, garage med tunnfilmssolceller på taket för laddning av elbilar och flytande solceller i en damm som driver en vattenpump för lagring av energi. ETC Solpark visade på ett tydligt sätt de många olika sätt som finns att ta tillvara energin från solen.

Utöver rundturen i parken hölls diskussioner med politikerna kring solenergins utmaningar. Svensk Solenergi lyfte behovet av förtydligade och snabbare tillståndsprocesser och diskuterade hur kommande EU-direktiv kring solceller på tak kommer att påverka kommunernas planering och kravställning.

Vi tog även upp vikten av tydligare riktlinjer för lokaliseringsutredningar för solparker och diskuterade möjligheterna med solsambruk, där odling eller djurhållning samverkar med elproduktion och ger gott resultat.

Under dagen fick politikerna inspirerande exempel på hur solceller kan integreras i exempelvis jordbruk. Fåren som betar i parken håller vegetationen i schack och vilar gärna i skuggan från panelerna. Och i solparkens odlingar ökar upphöjda solceller avkastningen genom att minska avdunstningen och ge växterna välbehövlig skugga, samtidigt som panelerna producerar el som används i verksamheten.

  • Inga träffar.