20 juni 2023 | ,

Svensk Solenergis medverkan på det nationella klimatmötet

Svensk Solenergi representerades genom Madeleine van der Veer på regeringens nationella klimatmöte som hölls 16 juni. Det var glädjande att solkraft lyftes i både statsministerns tal och av paneldeltagare.

Till klimatmötet var näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademin inbjudna för att i panelsamtal diskutera hur vi kan nå nettonollutsläpp i Sverige och EU. Madeleine van der Veer, hållbarhets- och näringspolitisk expert, fick möjlighet att ge inspel till statsråden om vad solbranschen kan bidra med i den gröna omställningen.

Hon lyfte bland annat att utbyggnaden av storskalig solelproduktion har stor potential att vara en avgörande faktor de kommande åren. Därför är det bra att regeringen nu ska se över så att miljöprövningen av solparker går snabbare och sker mer jämlikt över landet även om det också finns åtgärder som går att göra här och nu. Svensk Solenergi lyfte också behovet av att slopa 500 kW-regeln så att vi kan få fart på utbyggnaden av solenergi på de stora taken.

Du kan se och höra Madeleine van der Veers inlägg i diskussionen här.

Inför mötet skickade vi även in en inlaga till regeringen med åtgärder som vi önskar ska genomföras. Inlagan i sin helhet hittar du nedan.

  • Inga träffar.