10 maj 2021 |

Vi handleder en magisteruppsats på Högskolan Dalarna

Svensk Solenergi medverkar som extern handledare för den blivande solenergiingenjören Tanmoy Das.

Han skriver en magisteruppsats på Högskolan Dalarna avseende möjligheten att utveckla en rekommendation till riktlinjer gällande ett standardcertifikat för byggnadsintegrerade solsystem.

Byggnadsintegrerade solsystem, eller Building Integrated Photovoltaics (BIPV), är solsystem som har en dubbelfunktion. Dels ersätter de en traditionell byggnadsdel, dels genererar de elektricitet.

För BIPV finns två huvudsakliga standarder - en på byggsidan och en på elsidan. Det skulle förenkla för många om det fanns en sammanhängande standard för BIPV som hanterade båda sidorna av installationen.

BIPV kan delas in i tre kategorier:

  • Takintegrerade system
  • Fasadintegrerade system
  • Solavskärmningskomponenter (exempelvis markiser eller annan typ av avskärmning som producerar el samtidigt de tar bort oönskat ljusinsläpp)

Takintegrerade BIPV är vanligast.

Magisteruppsatsen är tänkt att ge en överblick av BIPV-systemen och deras tillämpningsområden idag. Tanmoy Das avser även ta fram en rekommendation till riktlinjer, vilket i sin tur kan komma att öka BIPV:s marknadsandelar.

Vi ser fram emot att se resultatet av Tanmoys arbete som han framlägger den 3 juni.

Vill du veta mer om uppsatsen? Kontakta Tanmoy Das:

tanmoydas.1792@gmail.com

+46764455028

  • Inga träffar.