26 april 2019 |

Årets solenergipriser till Husby Gård och Ferroamp

– 2019 har vi nöjet att premiera såväl industrianläggningar som en hotellkedja, teknisk utveckling och elavtal med solel, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

– Marknadsutvecklingen för solenergi får ett allt större genomslag hos olika aktörer. Årets anläggning ges till ett modernt lantbruk, medan Årets prestation ges till ett framstående företag. Hedersomnämnandena ges till en modern industrianläggningen, en framgångsrik hotellkedja och en pionjär bland elbolagen.

– Det ligger ett stort medialt värde såväl i anläggningarna som prestationerna hos pristagarna, som i uppmärksamheten kring priserna hos både pristagarna och föreningen. Vi vill dock poängtera att priserna och hedersomnämnandena framför allt delas ut för bra exempel på, och väsentliga prestationer för utvecklingen av, solenergitillämpningar i Sverige, säger Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

Årets solenergipriser gick till Per Watz för solel på Husby gård och till Ferroamp Elektronik för likströmsnät. Hedersomnämnanden till Derome Plusshus och Varberg Energi, Choice Hotels samt Telge Energi.

Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte som hölls 25 april i Kårhuset, Chalmers tekniska högskola, med Stefan Bengtsson, rektor Chalmers och Svensk Solenergis avgående styrelseordförande Wilhelm Löwenhielm, som prisutdelare.

 

Årets anläggning – 2018 tilldelas Per Watz för Husby Gård med följande jurymotivering:

Många större lantbruk har med sina stora tak bra förutsättningar att använda solel. Husby Gård har installerat solceller som generera lika mycket el som de använder i sin kycklinguppfödning under ett år och är ett föredöme för andra lantbrukare. Per är välkänd inom branschen och har tagit emot studiebesök från när och fjärran. Anläggningen har också uppmärksammats genom sociala media, tidningar och tv.

Per Watz 070-673 35 23

 

Hedersomnämnande – Årets anläggning 2018 tilldelas Derome Plusshus och Varberg Energi för produktionsanläggning Värö med följande jurymotivering:

Derome Plusshus nya fabrik i Värö är en modern produktionsanläggning som använder 100 % förnybar energi genom samarbete mellan lokala aktörer. Trähusfabriken har försetts med solceller - samägda med Varberg Energi – som svarar för hälften av elförsörjningen. Resten kommer från vind- och vattenkraft. Varberg Energi svarar även för drift och underhåll av en pelletspanna som står för anläggningens värmeförsörjning. Ett samarbete att ta efter.

Derome Plusshus, Anders Carlsson, 0300-56 88 12
Varberg Energi. Madeleine Dragstedt, 0340-62 88 04

 

Årets prestation 2018 tilldelas Ferroamp Elektronik för likströmsnät med följande jurymotivering: 

Likströmsnät gör att sol- och vindenergi kan kopplas ihop med batterier på ett effektivt sätt. De minskar överföringsförluster genom att minska antalet omvandlingar. Driften blir effektiv, installationen smidigare, detta ger möjligheter inför framtiden, då fler apparater kan anslutas direkt till likström. Ferroamps utveckling av komponenter för näten är ett unikt och väsentligt bidrag till användningen av solenergi i svenska byggnader.

Mats Karlström, 070-629 00 26

 

Hedersomnämnande – Årets prestation 2018 tilldelas Nordic Choice Hotels för solcellsanläggningar på hotell med följande jurymotivering:

Nordic Choice Hotels har installerat flera solcellsanläggningar de senaste åren - till exempel på Clarion Hotel Sign (2018). Det har skapat engagemang kring solel hos såväl anställda som gäster. Under året har de spridit både kunskap och inspiration genom väl planerad kommunikation i olika kanaler och vi hoppas att fler följer deras exempel.

Kenneth Hultgren, 070-695 85 90

 

Hedersomnämnande – Årets prestation 2018 tilldelas Telge Energi för elavtal med svensk solel med följande jurymotivering:

Telge Energi har lanserat en helt unik produkt, ett elavtal med 100 % svensk solel. Det tog fem månader att sälja 5 GWh till drygt 600 elkunder som inte har möjlighet att installera egna solceller. Därefter har volymen ökat till 10 GWh som förväntas vara såld innan sommaren. Telge Energi är en förebild för andra energibolag och visar en möjlig väg för att solel ska bli en viktig del i vår elförsörjning.

Stefan Sundelius, 070-665 17 55

 

Jury

Mikaela Lenz, Västfastigheter
Peter Kovacs, RISE
Liane Thuvander, Chalmers
Lars Andrén, Drivkraft

 

Tidigare års Solenergipristagare

  • Inga träffar.