15 augusti 2021 |

Viktiga steg mot hållbara leveranskedjor

För medlemskap i Svensk Solenergi ställs krav på etik, produktkvalitet, yrkesmässig kompetens och lämplig organisation. En viktig pusselbit är hållbara leveranskedjor för de produkter som våra medlemsföretag använder eller tillhandahåller.

Svensk Solenergi tar frågan om hållbarhet på största allvar och anser att det behövs en trovärdig europeisk märkning – Som är tredjepartscertifierad och som säkerställer en hållbar leverantörskedja utan exempelvis människorättsrisker. I väntan på en sådan måste varje enskilt företag dra sitt strå till stacken för att minimera risker i den egna leveranskedjan.

Vår branschorganisation har tagit fram ett formulär med relevanta frågor (utifrån frågeformulär som standardmässigt används av SKL Kommentus) som våra medlemsföretag kan använda för att undersöka sina leveranskedjor. Rekommendationen är att företag ställer frågorna i formuläret, till relevanta aktörer i leveranskedjan, en gång per kvartal.

Svensk Solenergi är med i den europeiska branschorganisationen för solel, Solar Power Europe. Via dem arbetar vi för goda villkor i branschen.

Solar Power Europe uppmanar till vaksamhet och granskning av leverantörskedjor.

–Solenergibranschen måste vara vaksam för att säkerställa att hela försörjningskedjan följer de högsta normerna för mänskliga rättigheter. Vi stöder våra medlemmar i att följa befintliga riktlinjer och standarder för hållbarhetspraxis, inklusive arbetsmetoder, över hela försörjningskedjan, såsom OECD:s due diligence Guidance for Responsible Mineral Supply Chains och FN:s Global Compact. Vidare uppmanar vi alla företag att granska sina policys för due diligence av leverantörskedjor och vi kommer att samarbeta med våra medlemmar för att visa bästa praxis och driva på att de ska bli branschomfattande standarder, säger Walburga Hemetsberger, vd Solar Power Europe, i ett uttalande på twitter.

Svensk Solenergis styrelse har tagit fram ett nytt Code of conduct-dokument gällande våra etiska riktlinjer. Läs uppförandekoden här.

 

Webbinarium – Hållbara leveranskedjor

Den 16 februari 2021 ordnade Svensk Solenergi ett webbinarium på temat hållbara leveranskedjor. Där berättade SKL Kommentus Inköpscentrals experter om hur vi kan hjälpas åt så att människorättsrisker minimeras i leverantörskedjan.

Fyra programpunkter avhandlades

1 - Vad är hållbara leveranskedjor?

2 - Vilka internationella ramverk finns?

3 - Hur gör man en riskanalys för hållbara leveranskedjor?

4 - Hur följer vi upp den nu aktuella risken med tvångsarbete?

 

Se webbinariet här

Ta del av presentationsmaterialet här.

För mer information och eventuella frågor, hör av er till Svensk Solenergis vd Anna Werner.

 

Event på Digitala Almedalen – Hållbara leveranskedjor

Den 5 juli 2021 hade vi ett webbinarium på Digitala Almedalen där frågan om hållbara leveranskedjor behandlades och debatterades av bland annat Åsa Eriksson (s) och Mattias Bäckström Johansson (sd).

 

Se webbinariet här

  • Inga träffar.