1 mars 2023 |

Elanvändningen minskar – solenergin ökar

Under 2022 fortsatte elanvändningen i Sverige att minska samtidigt som produktionen ökade. Solkraften producerade cirka 2 TWh vilket är en ökning på 75 procent från 2021.

Vattenkraften var det kraftslag som producerade mest el, totalt 70 TWh, vilket är en minskning med sex procent från 2021. Totalt producerades cirka 170 TWh under året samtidigt som elanvändningen hamnade på 137 TWh. Det är en produktionsökning med cirka en procent och ett minskat elanvändande med fem procent jämfört med 2021.

Nettoexporten av el är fortsatt hög – Sverige exporterade 39,4 TWh inklusive transitering, en ökning med cirka 16 procent. Vi importerade 6,2 TWh inklusive transitering vilket är en minskning med 26 procent från 2021. Nettoexporten för 2022 landade på 33,2 TWh vilket är den största nettoexporten någonsin för Sverige.

Källa: Energimyndigheten

  • Inga träffar.