Styrelse

Ledamöter väljs in under en tvåårsperiod. Styrelseordförande och suppleanter väljs årsvis.

Anna Kinberg Batra

Ordförande 2021–23

Aktuella uppdrag

 • Ledamot i Polarium
 • Ledamot av fullmäktige på Stockholms Handelskammare
 • Styrelseledamot på Castellum, Carasent, Swedish Space Corporation, SJR
 • Rådgivare på Sweden-India Business Council, McKinsey & Company, Niramai Health Analytix

Utvalda historiska uppdrag

 • Partiledare för Moderaterna
 • Ledamot av Sveriges riksdag
 • Styrelseordförande på Soltech Energy Sweden

ordforande@svensksolenergi.se

 

Lisa Ossman
Lisa Ossman

Vice ordförande 2022–23

Aktuella uppdrag

 • Vice President Energy and Resources at RISE Institutes of Sweden

Utvalda historiska uppdrag

 • Projektledare på Hållbar Utveckling Väst
 • Energirådgivare på Mariestads kommun

lisa.ossman@ri.se

Madeleine Edqvist

Ledamot 2020–23

Aktuella uppdrag

 • Advokat på Mannheimer Swartling

Utvalda historiska uppdrag

 • Senior Associate at Advokatfirman Lindahl

madeleine.edqvist@msa.se

Anders Hjärpe

Ledamot 2022–23

Aktuella uppdrag

 • Senior Business Executive at KP
 • Styrelseordförande på Interia Design, Alsi Invest
 • Styrelseledamot på 2D fab, Tridentify

Utvalda historiska uppdrag

 • Vice ordförande på Svensk Solenergi
 • IT, Logistics and Quality Manager at Phoenix Contact

anders.hjarpe@sunstreet.se

Dennis Lundgren
Dennis Lundgren

Ledamot 2021–23

Aktuella uppdrag

 • Ordförande och Partner på Solverket Alfa
 • Ägare av Indegres
 • VD och Partner på Tadastro

Utvalda historiska uppdrag

 • Vice President Transmission på CEVT
 • VD på Vicura

dennis.lundgren@solverket.se

 

 

 

Johan Öhnell
Johan Öhnell

Ledamot 2021–23

Aktuella uppdrag

 • Styrelseordförande på Solkompaniet
 • Vice Ordförande på Ekobanken

Utvalda historiska uppdrag

 • Senior Advisor at EG Utility
 • Ordförande på Oberoende Elhandlare
 • Ordförande och VD på Telge Energi

johan.ohnell@solkompaniet.se

Dan-Eric Archer
Dan-Eric Archer

Suppleant 2022–23

Aktuella uppdrag

 • VD på CheckWatt
 • Styrelseledamot Miale Solar Inventations Ltd

Utvalda historiska uppdrag

 • IEA PVPS Task 13

daneric.archer@checkwatt.se

 

Jonas Weissglas
Jonas Weissglas

Suppleant 2022–23

Aktuella uppdrag

 • Marknadschef på Energiengagemang

Utvalda historiska uppdrag

 • Marknadschef på Interzon
 • Projektledare på Fältman&Malmén
 • Energimäklare på Bergen Energi

jonas.weissglas@energiengagemang.se

Kammakargatan 22
111 40 Stockholm

Tel: 08-441 70 90
info@svensksolenergi.se
Org.nr: 882601-2711

Följ oss

© Svensk Solenergi 2021