Styrelse

Föreningens styrelseledamöter kommer från olika delar av solenergibranschen. De väljs in under en tvåårsperiod. Styrelseordförande och suppleanter väljs årsvis.

Anders Hjärpe

Tillförordnad ordförande

Aktuella uppdrag

 • Ägare och Affärsutvecklare Sunstreet
 • Styrelseordförande Interia Design, Alsi Invest, Heldan Consulting
 • Styrelseledamot 2D fab, Tridentify, Sunstreet

Utvalda historiska uppdrag

 • Senior Business Executive at KP
 • Vice ordförande på Svensk Solenergi
 • IT, Logistics and Quality Manager at Phoenix Contact

anders.hjarpe@sunstreet.se

Dan-Eric Archer

Dan-Eric Archer

Ledamot

Aktuella uppdrag

 • VD på CheckWatt
 • Styrelseledamot på Power Circle
 • Styrelseledamot Miale Solar Inventations Ltd
 • IEA PVPS Task 13

daneric.archer@checkwatt.se

 

Dennis Lundgren

Dennis Lundgren

Ledamot

Aktuella uppdrag

 • Ordförande och Partner på Solverket Alfa
 • Ägare av Indegres
 • VD och Partner på Tadastro

Utvalda historiska uppdrag

 • Vice President Transmission på CEVT
 • VD på Vicura

dennis.lundgren@solverket.se

 

 

 

Lisa Ossman

Lisa Ossman

Ledamot

Aktuella uppdrag

 • Vice President Energy and Resources at RISE Institutes of Sweden

Utvalda historiska uppdrag

 • Projektledare på Hållbar Utveckling Väst
 • Energirådgivare på Mariestads kommun

lisa.ossman@ri.se

Emil Larsson

Suppleant

Aktuella uppdrag

 • Grundare, ägare, tekniskt ansvarig samt styrelseledamot på Sesol AB

emil@sesol.se

Sofia Helge

Suppleant

Aktuella uppdrag

 • Permit and Sustainability Manager på RES Renewable Norden

Utvalda historiska uppdrag

 • Projektledare inom miljö- och hållbarhetområdet på WSP
 • Kvalitets- och miljöchef på Pöyry

sofia.helge@res-group.com