9 april 2024 |

En kvarts miljon anläggningar

Nu finns det sammanlagt över 250 000 solkraftsanläggningar i Sverige. Enligt Energimyndighetens statistik installerades över 100 000 nya solcellsanläggningar under 2023 med en total installerad effekt om 1,6 GW.

Vid ingången av 2024 var den sammanlagda installerade effekten i Sverige 3 973 MW. Under 2023 installerades 1 600 MW, dubbelt så mycket som 2022. Under 2022 skedde den starka ökningen av installationstakten framför allt inom det lägre segmentet, anläggningar under 20 kW. Under 2023 ökade installationstakten fortsatt i det lägre segmentet. Dock var ökningen något högre för mellansegmentet, anläggningar mellan 20–1 000 kW, där installationstakten ökade med 94 procent. I mellansegmentet installerades under 2023 totalt 420 MW medan den installerade effekten i det lägre segmentet var 1 050 MW.

Installationstakten för anläggningar över 1 000 kW var 500 procent högre 2023 än 2022. Statistiken visar att det under 2023 installerades 36 nya anläggningar i segmentet över 1 000 kW med en sammanlagd effekt på 130 MW.

Totalt installerades 103 900 nya solkraftsanläggningar under 2023. Det innebär att Svensk Solenergis prognos från våren 2023 om att det skulle installeras 103 200 anläggningar under året visade sig stämma väl. Föreningens preliminära statistik som vi samlar in från de tre största nätbolagen visade på 96 000 nya installationer under 2023, sex procent lägre än Energimyndighetens officiella statistik.

Effekten som anges i statistiken ska vara anläggningarnas nätanslutna effekt, och ska inte förväxlas med solpanelernas sammanlagda DC-effekt. Det kan dock finnas brister i statistiken som innebär att det i vissa fall rapporterats in DC-effekt, exempelvis om installatören i föranmälan av en solcellsanläggning felaktigt anger DC-effekten i stället för den nätanslutna effekten.

 

  • Inga träffar.