Följ oss i sociala medier

Grönt avdrag i siffor – en översikt

Nya solceller på 11 445 villatak

Nio månader med grönt avdrag – en solklar succé

Det gröna avdraget är efter nio månader en solklar succé. Och allra soligast är Göteborg där kommuninvånarna tillsammans erhållit såväl flest gröna avdrag som den största sammanlagda skattereduktionen för installation av solceller.

Mer än en halv miljard kronor har hittills beviljats i grönt avdrag, vilket är långt mer än budgeterade 200 miljoner kronor. Småhusägarna har använt mer än 1,4 miljarder kronor av egna medel för att få elproduktion på sina villatak. För de andra två kategorierna av grönt avdrag, laddpunkter och energilagring, har småhusägarna uppbringat drygt 270 miljoner respektive 22 miljoner kronor av egna medel.

Fortfarande finns fyra vita fläckar kvar på kommunkartan där ingen ännu beviljats avdraget: Arvidsjaur, Dorotea, Sorsele och Åsele. I ytterligare sex kommuner (Arjeplog, Bjurholm, Haparanda, Jokkmokk, Älvsbyn och Överkalix) har ingen beviljats grönt avdrag för solceller, men väl för laddpunkter.

Mer skattemedel till elkonsumtion än till elproduktion

En större andel av det gröna avdraget har beviljats för laddpunkter (255 miljoner) än solceller (240 miljoner). Trots att det beviljade avdraget för de två kategorierna är ungefär lika stort, har solcellerna fått småhusägarna att gräva fem gånger djupare i fickorna eftersom avdraget är 50 procent vid installation av laddpunkter, men endast 15 procent vid installation av solceller. Landets småhusägare har alltså investerat drygt fem gånger mer av egna medel i solceller (cirka 1,4 miljarder) än i laddpunkter (270 Mkr).

Genomsnittlig investering för respektive kategori

Data över det gröna avdraget avslöjar hur stor en genomsnittlig privat solcellsinstallation är i Sverige idag. Den genomsnittliga solcellsinstallationen som blivit beviljad grönt avdrag uppgår till 145 000 kronor, varav 124 000 kronor är köparens egen investering och 21 000 kronor är grön skattereduktion.

Det genomsnittliga investeringsbeloppet för laddpunkter kan på samma sätt fastställas till 22 000 kronor, varav 11 000 kronor i egen investering och 11 000 kronor skattereduktion.

Den genomsnittliga investeringen i energilager är 63 000 kronor, varav 33 000 kronor är köparens egen investering. Energilager står fortfarande för en liten del av det utnyttjade gröna avdraget, trots att de får draghjälp av regeln om att växelriktaren räknas till batteriets del av fakturan vid samtidigt installation av solceller och batteri och därmed berättigar till 50 procents avdrag på arbete och material istället för 15 procent.

Avdragen för energilager är hittills också få till antalet, endast 688 personer har utnyttjat avdraget för energilager jämfört med 24 000 för laddpunkter och 11 000 för solceller.

Den potentiella marknaden: stora variationer i befolkning och boendeformer

Landets kommuner skiljer sig mycket åt sett till såväl antal invånare (från 2 400 i Bjurholm till 976 000 i Stockholms stad med snittet 36 000 invånare per kommun som ungefär i Mark och Västervik, enligt SCB), som bostadsbestånd.

Utslaget på antal invånare ser vi att i Gnesta har 0,9 procent av invånarna redan beviljats grönt avdrag, medan snittet för landet är 0,34 procent.

Antal småhus som ägs av fysiska personer (som kan beviljas avdraget) varierar också kraftigt mellan kommunerna. I Solna finns bara 547 småhus ägda av fysiska personer, enligt SCB, medan det finns 49 899 i Göteborg. Snittet ligger på 6 601 småhus per kommun.

Över en procent av villahushållen har utnyttjat avdraget hittills

Trots att antalet småhus är så litet i Solna har hela 77 gröna avdrag beviljats, det vill säga mer än 14 procent av hushållen med småhus i Solna har beviljats grönt avdrag, ett snitt som för landet är ungefär en tiondel, 1,5 procent. Småhushushållen i Solna har främst beviljats avdrag för laddpunkter.

Svensk Solenergi rankning utgår från antal kronor i beviljat grönt avdrag per invånare.

Svensk Solenergis rankning

Snittavdraget varierar mellan 0 och 241 kronor per invånare totalt, och mellan 0 och 94 kronor per invånare för installation av solceller. För solceller toppar de mindre kommunerna Ockelbo (94 kronor i snittavdrag per invånare), Laxå (80 kronor), Aneby (76 kronor), Säter (76 kronor) och Nora (75 kronor). Samtliga dessa kommuner har färre än 20 000 invånare och definieras enligt SKR:s kategorisering som lågpendlingskommuner eller pendlingskommuner nära större stad.

Avdrag för laddpunkter görs främst av småhusägarna i andra kommuner, nämligen Vellinge (85 kronor i snittavdrag per invånare), Danderyd (84 kronor), Kungsbacka (78 kronor), Lomma (71 kronor) och Lerum (70 kronor). Dessa kommuner har samtliga höga medianinkomster, fler än 20 000 invånare samt klassas av SKR som storstadsnära pendlingskommuner.

Antalet nyregistrerade rena elbilar relativt nyregistrerade bensinbilar är, enligt siffror från Trafikanalys, i Danderyd 1,22, Lomma 0,72, Lerum 0,72, Vellinge 0,67 och Kungsbacka 0,52. Snittet för landet är 0,47. Kommuner med högre bråk än Danderyd har också relativt många nyregistrerade dieselbilar. I Danderyd har också under de nio månaderna med grönt avdrag 331 rena elbilar nyregistrerats. Lägger man till laddhybrider och elhybrider blir det 1 073 nyregistrerade bilar med batteri i kommunen.

I Gnesta har 241 kronor per invånare beviljats, medan alltså 0 kronor per invånare har beviljats i fyra norrlandskommuner. Snittet i landet ligger på 50 kronor per invånare och på den nivån ligger Ödeshög, Tidaholm, Lund, Västeås, Örkelljunga, Karlsborg, Huddinge, Nordanstig och Gotland. Av rikssnittet på 50 kronor per invånare i grönt avdrag, utgör 23 kronor installation av solceller och 24 kronor installationer av laddpunkter.

Län

Länssnittet varierar mellan 12 och 81 kronor per invånare i grönt avdrag per invånare. Lägst avdrag görs i Norrbotten där avdraget är 12 kronor per invånare, varav 3 kronor för installation av solceller. Högst avdrag görs i Halland där avdraget är 81 kronor per invånare varav 36 kronor för installation av solceller.

För solceller varierar länssnittet alltså mellan 3 och 39 kronor per invånare i grönt avdrag, med Örebro län (39 kronor), Dalarnas län (37 kronor) och Kalmar län (37 kronor) i topp.

Kommuner

Kommunsnittet varierar alltså mellan 0 och 240 kronor per invånare i beviljat avdrag. Men det är ett stort hopp från Gnesta (240 kronor per invånare) till kommunen på plats två på listan, Kävlinge (129 kronor).

Flest gröna avdrag i Göteborg

Den kommun som har flest antal köpare som beviljats grönt avdrag är Göteborg, 1 653 köpare. Snittet är på 122 gröna avdrag per kommun.

Största beloppet totalt och för solceller till Göteborg

I Göteborg har nära 23 miljoner kronor betalats ut i grönt avdrag, medan snittet ligger på 1,8 miljoner kronor. I Göteborg har 7,6 miljoner kronor av det gröna avdraget betalats för solceller, vilket är högst i landet. Snittet för solcellsavdrag ligger på 835 000 kronor per kommun.

Största beloppet för laddpunkter och lagring till Stockholm

I Stockholms stad har 15,4 miljoner kronor betalats ut till laddpunkter, medan snittet per kommun ligger på 880 000 kronor. I Stockholms stad har också 1,5 miljoner kronor betalats ut till lagring, medan snittet ligger på 72 000 kronor som i Vingåker.

Högst beviljat avdrag per köpare i Gnesta

Genomsnittsstorleken på det beviljade avdraget till köparen varierar också stort. Högst är snittet i Gnesta där varje köpare i snitt beviljats 26 600 kronor, medan snittet för landet ligger på 16 300 kronor.

Gnesta särskiljer sig också i att det är den enda kommun där lagring utgör den största delen av hittills beviljat grönt avdrag, 55 procent av beviljade 2,8 Mkr.

I sex kommuner har grönt avdrag endast beviljats för installation av laddpunkter (Bjurholm, Överkalix, Jokkmokk, Arjeplog, Älvsbyn och Haparanda). I Storuman, Vilhelmina och Pajala har grönt avdrag endast beviljats för installation av solceller.

Listor län och kommuner

Använd sökfunktionen i tabellerna för att lätt hitta din kommun eller ditt län.