14 oktober 2022 | ,

Alldeles för lite sol i Tidöavtalet

– Med tidvis mycket höga elpriser dagtid i framförallt södra Sverige behöver vi mer närproducerad grön el än någonsin. Mot den bakgrunden är det alldeles för litet om solkraft i det nya Tidöavtalet.

Det säger Anna Werner, vd för branschföreningen Svensk Solenergi med 280 medlemsföretag. Solbranschen vill nu från regeringsunderlaget höra kompletteringar till Tidöavtalet om att skattereduktionen för installation av grön teknik (det gröna avdraget) utvidgas till att omfatta även solfångare som producerar varmvatten och till batterier utan krav om påkopplad solcellsanläggning. Alla som bidrar till mer lokalproducerad grön el eller en smartare användning av elnätet ska premieras.

Vi har fortfarande inga stora solparker i Sverige. Den största är 18 MW, mot exempelvis 300 MW i grannlandet Danmark.

– Regeringen måste peka med hela handen och uttala ett önskemål om mer solkraft. Det skulle kunna göra att länsstyrelserna ger tillstånd till fler och större solparker. Vi behöver helt enkelt ett nationellt mål för mer solkraft för att få igång anläggandet av större solenergianläggningar, säger Anna Werner.

Om man har en anläggning som är större än 500 kW i Sverige betalar man fortfarande energiskatt på den el man själv producerar och använder, kallad straffskatten på solel eller skatten på egenanvänd el.

– Sådana ålderdomliga skatter måste bort om vi ska nå 15 procent solkraft i Sverige, vilket är fullt rimligt och bra för landet oavsett vilket kraftslag regeringen satsar på de timmar när solen inte lyser. Solenergi är framtidens kraftslag som passar både i en kraftmix med mer vind och i en med mer kärnkraft. Det har de flesta länder i världen insett och därför är sol det kraftslag som växer snabbast globalt sett. Ofta är sol både snabbast och billigast att bygga ut.

Tidöavtalet är det nya 60-sidiga dokument som regeringsförhandlingarna resulterat i. I avtalet står bland annat att förutsättningarna för investeringar i kärnkraft ska stärkas genom särskilda statliga kreditgarantier uppgående till 400 miljarder kronor, med mer generösa villkor än dagens system. Om solenergi står endast ”Teknikutvecklingen för solceller är just nu mycket snabb. Kravet på bygglov för integrerade solceller ses över. Inom ramen för energiforskningen avsätts medel för att utveckla metoder att återvinna uttjänta solceller.”

– Detta är visserligen bra punkter, men det hade kunnat stå så mycket mer i Tidöavtalet nu när energi- och klimatfrågor ska bli ett av den nya regeringens prioriterade områden.

För mer information
Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, 076-818 49 15

 

  • Inga träffar.