15 juni 2023 |

Almedalen 2023 – föreningen tipsar

Under årets Almedalsvecka deltar Svensk Solenergi både på och av scenen. Vi träffar gärna andra aktörer för att prata om förutsättningarna för utbyggnaden av solkraft och batterilagring, samt hur vi ska riva de hinder som bereder väg för den gröna omställningen. Se oss eller något av våra medlemsföretag i eventen som finns listade nedan. Längst ner finns också en sammanställning av fler event föreningen tipsar om.

Tisdag

15:05–15:55
Solel och batterier är bra var för sig men kanske ännu bättre tillsammans?

Hur kan kombinationen av batterier och solceller övervinna hinder och utmaningar för att nå våra klimatmål? Målet är att göra förnybar energi planerbar, tillgänglig och pålitlig när vi behöver den. Samtidigt vill vi främja en hållbar energiomställning och minska vårt beroende av fossila bränslen.
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, "Sal E35"
Arrangör: Svensk Solenergi, GIVE Innovationsnätverk/by Norrköping Science Park, 1745 Electric, RISE Research Institutes of Sweden, Ingrid Capacity, Hitachi Energy
Kontaktperson: dag.forsen@nosp.se
madeleine@svensksolenergi.se

Onsdag

09:45 - 10:30
30 TWh solkraft innan 2030 - så får vi det att hända
Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och samtidigt förutspås att Sveriges elanvändning kommer fördubblas fram till 2045. Hur får vi energiomställningen att gå snabbare? Hur får vi till rätt förutsättningar för att möjliggöra storskalig solkraftsproduktion?
Plats: fartyg, Teaterskeppet, "Lilla matsalen"
Arrangör: Solkompaniet
Kontaktperson: annika.sundin@solkompaniet.se
cecilia.edling@solkompaniet.se

Torsdag

10:00 - 11:00
Nu blir elbilen en del av elsystemet – Vehicle to grid i verkligheten
Fler elbilar kan leda till ett ökat effektbehov i elnätet. Men med Vehicle to grid (V2G) kommer elbilar att bidra till minskat effektbehov genom att bilarna laddas vid överskott och ger tillbaka el till elnätet vid underskott. Men hur snabbt kan V2G införas och vad innebär det för elsystemet?
Plats: Donnersgatan 6, "Gården, Volkswagens utställning"
Arrangör: Volkswagen
Kontaktperson: Marcus Thomasfolk, 070-3589657

13:15 - 15:00
Hur ger vi energi till omställningen?
Sverige och världen står inför den största omställningen och utmaningen i modern tid. Inom 20 år ska stora delar av basindustrin ha nollutsläpp av koldioxid vilket betyder att ny vindkraft, kärnkraft och de elledningar som ska transportera elen behöver byggas ut i rekordfart.
Plats: Fiskargränd 5, "Norra Scen - arena för grön omställning"
Arrangör: LKAB
Kontaktperson: magnus.hjelmare@friendsagenda.se

14:30–15:20 (Obs, tiden kan ändras)
Energidelning i virtuella nät - hur aktiva elkunder tillsammans kan bygga framtidens energisystem
Virtuell delning av el skulle öppna upp för att kunna ge de ekonomiska incitament som krävs för att energigemenskaper ska få en större betydelse och bli intressant för gemene man att delta i. Ändringar i lagstiftning krävs, främst gällande hur energiskatten tas ut.
Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, "Energicentrum Gotland"
Arrangör: Energicentrum Gotland
Kontaktperson: magnus.jennerholm@gotland.se

Fredag

10:30–11:15
Vind- och solparker som möjliggörare för ett livskraftigt jordbruk
Mer än en fördubbling av elanvändningen i Sverige till 2045 kräver en snabb och massiv utbyggnad av vind- och solkraften. Samtidigt behövs ett livskraftigt jordbruk som stärker självförsörjandegraden av livsmedel. Hur kan dessa två intressen samspela för att skapa samhällsvinster?
Plats: S:ta Katarinagatan 6, "Arena Energi, Klosterlängan vid Stora Torget"
Arrangör: European Energy & Arena Energi
Kontaktperson: tebe@europeanenergy.com
Du kan se det inspelade seminariet här.

 

  • Inga träffar.