25 april 2018 |

Årets Solenergipriser till Ystad Energi och Joakim Widén

– 2018 har vi nöjet att premiera såväl integrationen av solel i våra elnät som solvärme i våra fjärrvärmesystem, konstaterar Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

– Marknadsutvecklingen för solenergi beror främst på hur den kan integreras i vår energiförsörjning, hur den kan integreras i vår infrastruktur (till exempel på byggnader) och hur det kan ske på ett företags- och samhällsekonomiskt sätt. Årets priser visar bra exempel på alla tre aspekterna. Årets anläggning ges till ett energiföretag som anslutit en solvärmeanläggning i sitt fjärrvärmesystem, medan Årets prestation ges till en forskare som studerat hur mycket el som kan hanteras i våra elnät. Hedersomnämnandena ges till olika sätt att integrera anläggningar på såväl nya som befintliga byggnader, samt till implementeringen av en för svenska förhållande ny affärsmodell. Det ligger ett stort medialt värde såväl i anläggningarna som prestationerna hos pristagarna, som i uppmärksamheten kring priserna hos både pristagarna och föreningen. Vi vill dock poängtera att priserna framför allt delas ut för bra exempel på, och väsentliga prestationer för utvecklingen av, solenergitillämpningar i Sverige. Samma sak gäller de hedersomnämnanden som delas ut, säger Jan-Olof Dalenbäck, Svensk Solenergi.

Årets solenergipriser gick till Ystad Energi för solvärme på Ystad Arena och till Joakim Widén för studier av solel i våra elnät. Hedersomnämnanden till Einar Mattsson, SPP, SolTech och Järfälla kommun.

Toppbild från vänster: Joakim Widén, Sara Klingberg och Anna Svensson från SolTech, Emanuel Olofsson, Järfälla kommun, Vinko Culjak, Ystad Energi, Sara Albrecht, Einar Mattsson, Henrik Svensson, SPP.

Priset delades ut i samband med föreningens årsmöte som hölls 25 april i Westmanska palatset, centrala Stockholm, med Maria Brogren, WSP, och Svensk Solenergis styrelseordförande Wilhelm Löwenhielm, som prisutdelare.

 

Årets anläggning 2017 tilldelas Ystad Energi för Ystad Arena med följande jurymotivering:

Precis som solcellsanläggningar ansluts till vårt elnät går det att ansluta en solvärmeanläggning till ett fjärrvärmesystem. Lösningen har utvecklats och genererad solvärme kan användas såväl för att förbättra en fjärrvärmeansluten byggnads energiprestanda som för att säljas till andra fjärrvärmekunder. Anläggningen på Ystad Arena, som uppförts utan ekonomiskt stöd, är ett utmärkt exempel på hur solvärme kan användas i fjärrvärmesystem – nationellt och internationellt.

Vinko Culjak, 070-947 71 71

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2017 tilldelas Einar Mattson för Kvarteret Taklampan

Kvarteret Taklampan visar på en intressant utveckling för framtidens flerbostadshus. Utformningen av de nya flerbostadshusen projekterade för Miljöbyggnad Guld genomsyras av ett miljötänk i stort som smått. Genom att inkludera användning av solceller tidigt i planerings- och byggprocessen har man skapat en estetiskt tilltalande lösning med standardmoduler. Resultatet är ett enhetligt och kostnadseffektivt sätt att applicera solceller på nya flerbostadshus.

Ewelina Holm, 076-542 67 20

 

Hedersomnämnande Årets anläggning 2017 tilldelas SPP för Vasagatan 10

Många tak används egentligen inte till någonting annat än att skydda byggnaden, men på nya byggnader kan det finnas ytterligare krav. Gröna tak kan exempelvis ge poäng i certifieringar samtidigt som takmonterade solceller ger fördelar för energiprestanda – båda funktionerna behövs i den framtida hållbara staden. Taket på Vasagatan 10, med solceller monterade på ett grönt tak, är ett utmärkt exempel på att dessa krav inte behöver vara motstridiga.

Henrik Svensson, 072-182 52 74

Årets prestation 2017 tilldelas Joakim Widén för studier om solceller i våra elnät

Möjligheter med solel i våra elnät och dess begränsningar, är en omdiskuterad fråga. Joakim Widén har under flera år genomfört, lett och publicerat studier om hur våra elnät kan belastas med solelanläggningar. Han har genom detta bidragit väsentligt till att minska nätbolagens skepticism – något som kommer ha stor betydelse för en fortsatt positiv utveckling.

Joakim Widén, 018-471 37 82

 

Hedersomnämnande Årets prestation 2017 tilldelas SolTech Energy Sweden för byggnadsintegrerade solceller

Det finns ett stort intresse hos bland annat arkitekter att integrera solceller i tak och fasader. Solcellsmoduler som ersätter andra takmaterial, förkortar byggprocessen. Det underlättar även möjligheten att ge karaktär till nya hus och bevara karaktären hos äldre hus. Att integrera solceller i glas på olika sätt öppnar upp för en mängd möjligheter att utforma fasader på nya sätt. Utvecklingen har fått ett betydande skjuts tack vare flera nya produkter från SolTech.

Sara Klingberg, 08-441 88 40 (vxl)

 

Hedersomnämnande Årets prestation 2017 tilldelas Järfälla kommun för Solel som en tjänst

Ny teknik medför ofta möjligheter till nya affärsmodeller. Järfälla är den första kommun i Sverige att genomföra en offentlig upphandling av solel som en tjänst. Detta snabbspår mot solel till ett fast pris kan innebära ett väsentligt bidrag till utvecklingen. Det undanröjer hinder som osäkerheten kring framtida energipriser, samtidigt som den egna organisationen slipper lägga tid och resurser på drift och förvaltning.

Emanuel Olofsson, 08-580 288 82

 

Jury

Mikaela Lenz, Västfastigheter
Peter Kovacs, RISE
Liane Thuvander, CHALMERS
Lars Andrén, Drivkraft

Tidigare års Solenergipristagare: svensksolenergi.se/om-oss/solenergipriset 


Bilder för fri användning i redaktionella sammanhang, ange www.svensksolenergi.se som källa där ej annat anges. Klicka på bilden för bättre upplösning.

  • Inga träffar.